GlobalLogic Cloudwave®

Rozszerza CMBD firmy o unikalny, oparty na ankiecie proces i inteligentny silnik kategoryzacji, ułatwiając firmom szybką ocenę portfolio aplikacji pod kątem migracji.

Omówienie

Ocena portfolio aplikacji na potrzeby programu zmian w IT, takiego jak migracja do chmury, może być logistycznym koszmarem. Tradycyjnym bazom danych zarządzania konfiguracją (CMDB) brakuje informacji kontekstowych, wymaganych do podejmowania świadomych decyzji, a właściciele aplikacji i eksperci dziedzinowi są często zbyt zajęci, aby udzielić pomocy – co skutkuje opóźnieniami w projektach i przekraczaniem budżetów.

Cyfrowy akcelerator Cloudwave® firmy GlobalLogic rozszerza CMDB o unikalny, oparty na ankietach proces i inteligentny mechanizm kategoryzacji, który pomaga firmom ocenić ich portfolio aplikacji w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Zapewniając wgląd w to, które aplikacje przynoszą największą wartość biznesową, Cloudwave® pomaga organizacjom określić, które z nich należy traktować priorytetowo, które przenieść, a które wycofać. Umożliwia to firmom ustanowienie punktu odniesienia, określenie szybkich korzyści i uzyskanie praktycznych informacji na temat całego programu zmian przy minimalnych kosztach.

Obsługiwane platformy

servicenow

Branże

Niezależne od branży

Technologie/Sprawdza się z

Bazami danych zarządzania konfiguracją

Rozpocznij program zmian w IT już dziś dzięki Cloudwave

Potrzeby firm

GL_Icon_Chevron

Automatyzacja szeroko zakrojonych programów transformacji technologicznej

GL_Icon_Chevron

Optymalizacja wysoce złożonych, regulowanych i obciążonych dziedzictwem środowisk

GL_Icon_Chevron

Obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności etapu oceny

GL_Icon_Chevron

Konsolidacja zasobów IT i danych o zależnościach

Propozycja wartości

GL_Icon_Chevron

Przyspiesza i optymalizuje etap oceny przed wprowadzeniem szeroko zakrojonego programu zmian w IT

GL_Icon_Chevron

Zapewnia pełny przegląd portfolio aplikacji w postaci scentralizowanego, łatwego w nawigacji pulpitu

GL_Icon_Chevron

Dostarcza wgląd w portfolio aplikacji i zalecenia w czasie rzeczywistym

GL_Icon_Chevron

Zapewnia ochronę i bezpieczeństwo danych na poziomie klasy korporacyjnej

Funkcje

  • URL copied!