GlobalLogic ScaleQA

Moduły infrastruktury mające na celu skuteczne wprowadzenie, realizację i monitorowanie wysokiej jakości rozwiązań technologicznych dla Twojego projektu.

Omówienie

Tworzenie nowoczesnego oprogramowania biznesowego wymaga przede wszystkim zwinności i szybkości – potrzebne są do tego skuteczne mechanizmy do testowania, monitorowania i nieustannego ulepszania jakości produktu. Wyzwania w tym ostatnim aspekcie powodują, że zespoły projektowe są zmuszone albo do „wpychania” kontroli jakości i testowania w późniejszych etapach projektu, albo do wdrażania drogiej (i potencjalnie nieoptymalnej) infrastruktury z obszaru inżynierii jakości.

scaleQA gwarantuje infrastrukturę do przeprowadzania testów i monitorowania w czasie rzeczywistym, w ramach „Zapewniania jakości jako platforma”. Korzystaj ze swojego pakietu testowego i wynieś infrastrukturę na kolejny poziom bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Skorzystaj z wglądu 360° w jakość oprogramowania, z pełnym obrazem wszelkich jego aspektów, w tym gotowości funkcjonalnej, analizy statycznej kodu, podatności w ramach bezpieczeństwa i wydajności i nie tylko.

Obsługiwane platformy

Branże

Niezależnie od branży

Technologie/Sprawdza się z

Frameworki do automatyzacji testowania Ansible, K8S, Kubespray, Selenoid, InfluxDB, postgreSQL, elastic search, Grafana, JMeter, Jenkins z potencjałem do wykonywania równoległego

Potrzeby firm

Szybka konfiguracja z wysoce skalowalną natywną dla chmury platformą do QA.

Pełny wgląd w historię uruchomień testowych.

Rozwiązanie chmurowe Prem i Multi, które działa u wszystkich trzech głównych dostawców chmury.

Konfiguracja Sonar gotowa do wdrożenia do środowiska produkcyjnego bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania z predefiniowanymi regułami międzyplatformowymi wybranymi do udanego angażowania.

Gotowa do użytku platforma do przeprowadzania Twoich testów wydajności JMeter w sposób skalowalny i natywny dla chmury.

Propozycja wartości

Ogólny czas trwania testów regresji krótszy nawet o 50%

Ogólny czas trwania smoke testów i testów BVT krótszy nawet o 40%

Kompleksowa infrastruktura do inżynierii jakości bez konieczności instalowana dodatkowego oprogramowania.

Automatycznie powiększaj i pomniejszaj skalę swojej infrastruktury testowej na podstawie potrzeb i uruchomień (od capex do opex)

Widok QA obejmujący wiele cykli życia produktu.

Funkcje

  • URL copied!