Digital Pharma Innovation Week

15 júna - 18, 2021

Navštívte GlobalLogic na virtuálnom výstavisku

Týždeň digitálnych inovácií vo svete farmácie (Digital Pharma Innovation Week) ponúka prehľad stratégií a najlepších postupov využívaných marketingovými a obchodnými expertmi popredných farmaceutických firiem a biotechnologických spoločností. Zároveň prináša hlboký vhľad do zapájania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, riešení pre pacientov, omnikanálovej marketingovej komunikácie, a podobných tém. Navštívte v piatok 18. júna 2021 dopoludnia virtuálny stánok spoločnosti GlobalLogic a porozprávajte sa s expertmi z nášho zdravotníckeho tímu, alebo si nájdite čas na našu panelovú diskusiu na tému „Dajme moc pacientom“.

Panelová diskusia: Ako sa farmaceutické spoločnosti môžu stať dôveryhodným partnerom spracúvajúcim dáta pacientov?

Piatok, 18. jún 2021, 10:05 – 10:50
https://sched.co/j4CE

David Hamilton (Group Vice President, Healthcare and Life Sciences Business, GlobalLogic) bude s poprednými predstaviteľmi spoločností Takeda, GSK a Novartis diskutovať o tom, ako pacienti vnímajú využívanie svojich údajov a ako sa toto ich zmýšľanie týka využívania digitálnych riešení. Panelisti budú:

    • uvažovať o spôsobe komunikácie farmaceutických firiem s pacientmi na tému nakladania s údajmi o pacientoch s cieľom podporiť pozitívny pohľad a prístup
    • skúmať možnosti využívania poznatkov o populácii pacientov s cieľom maximalizovať prínos digitálnych riešení a behaviorálnej vedy
    • diskutovať o udržateľnom dátovom modeli, ktorý je dostatočne holistický na to, aby umožnil vytvorenie a implementáciu stratégie poskytovania dát

  • URL copied!