Stephen Oesterle

Dr. Stephen Oesterle v súčasnosti pôsobí ako poradca viacerých investičných skupín a spoločností pôsobiacich v medicínskom segmente. Patria k nim napr. EQT, Cathay Capital, Temasek Holdings, Samsung či Verily Life Sciences. Je tiež členom dozorných rád spoločností Baxter International, Sigilon Therapeutics, Peijia Medical a Montes Archimedes Special Acquisition Corporation.

V roku 2015 Dr. Oesterle opustil svoj post v spoločnosti Medtronic plc, najväčšej spoločnosti produkujúcej zdravotnícke zariadenia na svete, kde od roku 2002 zastával funkciu člena výkonného výboru a Senior Viceprezidenta pre medicínsku oblasť a technológie, a odišiel do dôchodku. Jeho úlohou bolo riadiť vedecký výskum, formulovať strategické smerovanie v technologickej sfére a budovať silné partnerstvá s globálnymi medicínskymi komunitami, technickými univerzitami, finančnými inštitúciami a novými spoločnosťami vyvíjajúcimi zdravotnícke pomôcky a prístroje.

Dr. Oesterle v minulosti pôsobil na Harvard University Medical School ako docent v odbore medicína a ako Riaditeľ pre invazívnu kardiológiu v nemocnici Massachusetts General Hospital v Bostone. Pracoval aj ako pedagóg a inovátor v oblasti intervenčnej kardiológie a stojí za niekoľkými programami intervenčnej kardiológie, ktoré navrhol a viedol na univerzitách v Georgetowne a Stanforde.

V roku 1973 promoval summa cum laude na Harvard College a doktorát v oblasti medicíny s vyznamenaním obhájil v roku 1977 na univerzite v Yale.

  • URL copied!