Košický klaster nového priemyslu a GlobalLogic Slovakia podpísali Memorandum o porozumení

Košice, 28.09.2022

Spolupráca Košického klastra nového priemyslu a GlobalLogic Slovakia ovplyvní budúcnosť Košíc a východného Slovenska

Zástupcovia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster– CNIC) a spoločnosti GlobalLogic Slovakia s.r.o. začínajú oficiálne spolupracovať na raste východoslovenského regiónu.

Dnes podpísané Memorandum o porozumení považujú predstavitelia oboch subjektov za prvý spoločný krok Prepojenie akademického a vedecko-výskumného prostredia s komerčnou sférou zvýši sociálny a technologický rozvoj mesta Košice i východného Slovenska.

CNIC vznikol ako spoločný projekt partnerov zo súkromného i verejného sektora s cieľom pozdvihnúť región s najnižším HDP v rámci Slovenskej republiky. Jeho význam zdôrazňujú už nadviazané spolupráce s významnými spoločnosťami, ku ktorým sa dnes pripojila aj spoločnosť GlobalLogic Slovakia.

„Naša firma spolupracuje s klientmi, ktorí sa sústredia na projekty v oblasti Research & Development. Tie sú prospešné v oblastiach, ako je podpora vývoja nových liekov, vakcín alebo aj "wearables", čiže medicínskych zariadení, ktoré nosia pacienti na tele, a ktoré im zachraňujú životy. Podpis memoranda otvára nové možnosti pre zlepšenie tejto spolupráce. CNIC pracuje na podobných výskumných projektoch, v ktorých vidíme komerčný priestor na využitie ich výsledkov a skúseností. Dôležitým momentom bude aj prípadné umiestnenie superpočítača v Košiciach, čo prináša ďalšie možnosti kooperácie,“ uviedol Ing. Štefan Lacko, Head of Delivery spoločnosti GlobalLogic Slovakia, pôsobiacej na svetovom trhu.

Spolupráca jedného z najvýznamnejších slovenských inovačných projektov a medzinárodnej spoločnosti spočíva predovšetkým v oblastiach rozvoja vedeckej spolupráce, zdieľaní vedeckých a komerčných skúseností či poskytovaní prístupu k vedecko-výskumnej infraštruktúre.

„Žijeme v dobe, ktorá sa javí ako zlomová pre ďalší vývoj nášho mesta, kraja s presahom na celú našu spoločnosť. Je to dané predovšetkým prudkým rozvojom technológií a ich výrazným vplyvom na spoločnosť ako celok. Je to doba prinášajúca výnimočné výzvy týkajúce sa nás všetkých, a to v oblasti technológií ale i v spoločenských vedách. Je to vzrušujúci príbeh a my chceme byť jeho súčasťou. Som poctený tým, že súčasťou toho nášho príbehu bude i spoločnosť GlobalLogic, s ktorou dnes podpisujeme Memorandum o porozumení a som presvedčený o tom, že naša spolupráca bude mať významný pozitívny dopad na kvalitu života ľudí v našom meste a kraji“ dodal po podpise predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu, prof.  RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Vzájomná súčinnosť zúčastnených strán vo veciach spoločného záujmu spočíva aj v zdieľaní know-how, komerčnom prenájme priestorov, vedecko-výskumnej infraštruktúry, prezentácii výsledkov spoločného výskumu a vývoja, zdieľaní kontaktov a vzájomnej propagácii aktivít.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:
Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.
PR & Marketing Manager CNIC
e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk
tel.: +421 948 985 648
www.cnic.sk

  • URL copied!