Softvérové riešenie ADEPT finalistom súťaže o cenu za najlepšiu inováciu

November 6, 2017

share

Riešenie pre automatizované zaznamenávanie dát o pacientoch a ich monitoring spoločnosti Applied Science, Inc. umožňuje lepšiu starostlivosť o pacientov.

SACRAMENTO, Kalifornia – 2. novembra 2017 – Firma zaoberajúca sa poskytovaním riešení pre zdravotnícke zariadenia Applied Science, Inc. (ASI), líder vo vývoji digitálnych produktov spoločnosť GlobalLogic a jeden z najrozšírenejších zdravotníckych systémov v USA Dignity Health oznámili, že ich produkt Automated Data Entry Process Technology (ADEPT) je finalistom súťaže Sacramento Region Innovation Awards pre rok 2017. Súťaž Sacramento Region Innovation Awards oceňuje všetky subjekty vytvárajúce energickú inovatívnu komunitu v Sacramente, od startupov až po etablované spoločnosti, a ich prelomové riešenia. Produkt ADEPT, nominovaný v kategórii Zdravotníctvo, zjednodušuje interakciu so systémom elektronických zdravotných záznamov (EMR) a umožňuje včasné zaznamenávanie relevantných informácií priamo pri vyšetrení pacienta, vďaka čomu môže ošetrujúci personál venovať viac času samotnej starostlivosti o pacienta.

Ošetrujúci personál dnes trávi niekedy až 50 % svojho pracovného času zaznamenávaním rôznych údajov. To obmedzuje čas, ktorý môžu tráviť priamo s pacientmi, čo následne vedie k nižšej miere spokojnosti tak u pacientov ako aj u zdravotných sestier. Navyše, pri manuálnom vkladaní množstva dát do systému hrozí aj riziko, že vložené údaje budú nekompletné, nepresné, alebo že sa niektoré záznamy stratia, čo môže mať vážny dopad na výsledky a zvýšiť medicínske riziko pre pacientov, a to aj vtedy, ak je chyba z klinického hľadiska nevýznamná.

Softvérová platforma ADEPT automatizuje procesy vykonávané priamo na mieste vyšetrenia pacienta, vrátane úkonov vyžadujúcich interakciu s medicínskymi prístrojmi, pričom zaisťuje správnosť, konzistentnosť, súlad, úplnosť a aktuálnosť záznamov každého pacienta. Platforma poskytuje v reálnom čase prístup k rôznym relevantným informáciám potrebným pre rozhodovanie, skvalitňuje investície poskytovateľa do existujúceho EMR systému a optimalizuje organizáciu práce. S myšlienkou za systémom ADEPT stojí spoločnosť ASI, ktorá si už v minulosti získala pozornosť vďaka svojim softvérovým riešeniam pre krvné banky, zariadenie HemoFlow, či iné produkty. V snahe zaistiť, že navrhovaný produkt bude zodpovedať reálnym potrebám ošetrovateľského personálu, sa ASI pri jeho vývoji spojilo so spoločnosťou GlobalLogic, ktorá poskytla svoje vedomosti v oblasti vývoja produktov a softvérového inžinierstva, a so systémom Dignity Health, ktorý dodal klinické vstupy.

„Do dnešného dňa sme využili platformu ADEPT na zber údajov zo skupiny prístrojov monitorujúcich životné funkcie na jednom z poschodí Dignity Health Mercy San Juan Medical Center v meste Carmichael. Od decembra 2016, keď sme túto platformu implementovali, spracovala viac než 21 000 pacientskych záznamov bez toho, aby sme čo i len raz museli kontaktovať našu IT podporu. Nastavenie systému bolo jednoduché a aplikácia na zaznamenávanie údajov a organizácie práce v reálnom čase skrátila dobu, ktorú naši zamestnanci potrebovali na realizáciu monitoringu životných funkcií, o polovicu. Naši lekári i sestry sa vyjadrili, že s používaním tejto zrozumiteľnej aplikácie mali vynikajúcu skúsenosť,“ povedal Chris Wood, viceprezident Dignity Health pre neurologické vedy a ortopédiu. „Namiesto toho, aby strácali drahocenný čas monotónnym vkladaním dát do systému, sa naše sestry mohli venovať starostlivosti o pacientov a naši lekári získali rýchlejší prístup k údajom o pacientoch.“

Vďaka prístupu založenom na štandardoch a špecifikáciách neutrálnych z hľadiska dodávateľov má systém ADEPT zaistenú maximálnu konektivitu, pretože využíva štandardy platné pre zdravotnícke zariadenia s bezpečnou integráciou na iné zdravotnícke prístroje využívajúc existujúcu IT infraštruktúru. Táto inovatívna softvérová platforma umožňuje zdravotníckym subjektom zvýšiť návratnosť svojich investícií do existujúcej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry a profitovať zo zvýšenej efektívnosti svojich zamestnancov, dokonalejšieho zaznamenávania údajov o pacientoch a lepšej operatívnej prehľadnosti.

„Spoločnosť Applied Science je hrdá na to, že náš produkt ADEPT si získal uznanie ako top inovatívne riešenie, ako aj na to, že pri vývoji a dizajnovaní tejto platformy novej generácie sme svoje sily spojili so spoločnosťou GlobalLogic a s Dignity Health. Všetky tri organizácie sú pevne presvedčené o tom, že systém ADEPT bude mať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, ošetrovateľských zariadeniach a v domácom prostredí pozitívny dopad,“ povedal Jonathan Morgan, CEO spoločnosti ASI.

Chet Kolley, Senior Vice President a generálny manažér divízie zdravotníckych technológií spoločnosti GlobalLogic dodáva: „Naši skúsení softvéroví inžinieri a projektoví manažéri úzko spolupracovali s ASI a ich klientom, Dignity Health, aby vyvinuli spoľahlivú, výkonnú a intuitívnu užívateľskú skúsenosť. Pre naše tímy je potešujúce, že môžu uviesť do života účinné a inovatívne riešenia ako ADEPT a poskytovať im následnú zákaznícku podporu.“

Laureáti súťaže Sacramento Region Innovation Awards pre rok 2017 budú vyhlásení počas slávnostného obeda v hoteli Hilton Sacramento Arden West v utorok 7. novembra 2017.

Užitočné linky:
Produkt ADEPT spoločnosti Applied Science: http://www.applied-science.com/adept
ADEPT video: http://www.applied-science.com/adept-video
Ocenenie Sacramento Innovation Awards: https://www.sacramentoinnovationawards.com
Dignity Health: www.dignityhealth.org
GlobalLogic: https://www.globallogic.com
Twitter: https://twitter.com/globallogic
Facebook: https://www.facebook.com/GlobalLogic

O spoločnosti Applied Science, Inc.
Spoločnosť Applied Science, Inc. (ASI), sídliaca v kalifornskom Grass Valley, vyvíja vyspelé medicínske technológie a využíva potenciál automatizácie procesov a dát na to, aby svojim zákazníkom pomohla znižovať náklady, zvyšovať bezpečnosť a optimalizovať prevádzku. Medzi úspešné produkty spoločnosti patria napr. riešenia HemoFlow pre krvné banky, ktoré sa využívajú v pätnástich krajinách na celom svete, či inovatívna platforma známa pod názvom Automated Data Entry Process Technology (ADEPT), ktorá automatizuje zaznamenávanie relevantných informácií priamo pri vyšetrení pacienta a tým zlepšuje fungovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. www.applied-science.com

O systéme Dignity Health
Dignity Health je jedným z najrozsiahlejších systémov zdravotnej starostlivosti v USA. Je to sieť, ktorú tvorí viac než 9 000 lekárov, 59 000 zamestnancov a 400 ošetrovateľských a zdravotníckych centier vrátane nemocníc, poskytovateľov urgentnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej služby, poskytovateľov domácej starostlivosti, centier zobrazovacích technológií a kliník primárnej starostlivosti v 21 štátoch USA. Dignity Health, ktorá sídli v San Franciscu, poskytuje kvalitnú a dostupnú starostlivosť zameranú na pacienta, s osobitným dôrazom na služby pre chudobných a ľudí so sťaženým prístupom k zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Dignity Health poskytla za fiškálny rok 2016 dobročinnú starostlivosť a služby v hodnote 2,2 miliardy dolárov. Ďalšie informácie o Dignity Health nájdete na www.dignityhealth.org.

O spoločnosti GlobalLogic
GlobalLogic je lídrom vo vývoji produktov vo všetkých fázach životného cyklu, ktorý vďaka kombinácii poznatkov v oblasti chip-to-cloud softvérových riešení a bohatých skúseností z rôznych odvetví pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh produkty a služby novej generácie. Majstrovské spojenie dizajnu, komplexného vývoja a expertízy pri uvádzaní riešení do života umožňuje firme zabezpečiť svojim globálnym zákazníkom vynikajúce výsledky. Spoločnosť so sídlom v americkom Silicon Valley má dizajnové a produkčné centrá po celom svete, vďaka čomu ponúka zákazníkom z odvetvia telekomunikácií, automobilovej výroby, zdravotníckej starostlivosti, technológií, médií a zábavného priemyslu, výroby či polovodičov všetky výhody globálnej prítomnosti na trhu. www.globallogic.com

Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných firiem.

Kontakt pre médiá:
ANW Networks
Lisa Bascom
lisa@anwnetworks.com