Spoločnosť Hitachi ukončila akvizíciu spoločnosti GlobalLogic

share

Tokio, Japonsko, 14. júl 2021 – Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, „Hitachi“) dnes oznámilo ukončenie akvizície spoločnosti GlobalLogic Inc. („GlobalLogic“) v súlade s podmienkami konečnej dohody uzatvorenej 31. marca 2021. Ako sa uvádza v tlačovej správe z 31. marca 2021, americká dcéra spoločnosti Hitachi, Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH“), získala 100 % nesplatených akcií GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. („GlobalLogic Worldwide Holdings“), ktorá je materskou spoločnosťou firmy GlobalLogic, spoločnosti GlobalLogic Worldwide Holdings a GlobalLogic tým prešli do úplného vlastníctva HGDH.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá vo svojich dizajnových a produkčných centrách zamestnáva viac než 21 000 ľudí, sa špecializuje na pokročilé digitálne riešenia, UX dizajn a dátové služby. Spoločnosť tak prostredníctvom globálnych kolaboratívnych aktivít svojim klientom v celosvetovom meradle umožňuje urýchliť inovácie i vývoj nových digitálnych produktov a skúseností. Akvizícia spoločnosti GlobalLogic podporí schopnosť skupiny Hitachi napĺňať stratégiu podpory sociálnych inovácií v podnikaní pomocou digitálnych technológií ponúkajúcich riešenia každodenných problémov, ktorým čelia jednotliví zákazníci i celé ľudstvo. Rozšírenie portfólia digitálnych riešení a služieb Lumada okrem toho umožní skupine Hitachi na globálnej úrovni ešte viac urýchliť rozbehnutú digitálnu transformáciu sociálnej infraštruktúry.

Expertíza a skúsenosti spoločnosti GlobalLogic v spojení s portfóliom Lumada umožnia spoločnosti GlobalLogic nasadzovať na globálnom trhu širokú škálu digitálnych riešení z dielne Hitachi a pomocou vývoja agilných cloudových aplikácií prinášať zákazníkom potrebné riešenia. Hitachi očakáva, že nadviazanie spolupráce medzi spoločnosťou GlobalLogic a piatimi oblasťami pôsobenia spoločnosti Hitachi (IT, energetika, priemysel, mobilita a inteligentné (smart) riešenia) a automobilovou divíziou firmy (Hitachi Astemo) bude obrovským prínosom, vďaka ktorému sa rozsiahle portfólio produktov spoločnosti rozšíri o vyspelé digitálne technológie a zároveň vytvorí priestor pre vznik nových riešení Lumada. Cieľom tohto spoločného úsilia spoločností Hitachi a GlobalLogic nie je len oslovenie neustále sa zväčšujúceho trhu s inováciami a podpora globálneho rastu portfólia Lumada vedúca k zvyšovaniu sociálnej, environmentálnej a ekonomickej hodnoty pre zákazníkov v troch kľúčových oblastiach – životné prostredie, odolnosť a bezpečnosť, ale aj prispenie k dosiahnutiu udržateľnosti.

„Sme nesmierne radi, že GlobalLogic sa stáva súčasťou skupiny Hitachi,“ povedal Toshiaki Higashihara, prezident a CEO spoločnosti Hitachi Ltd. „Ambíciou spoločnosti Hitachi je stať sa celosvetovým lídrom inovačných postupov digitálnej transformácie v oblasti sociálnej infraštruktúry tým, že v oblastiach kritických pre dosiahnutie nášho cieľa skombinujeme inovatívny vývoj digitálnych produktov a skúsenosti v oblasti UX dizajnu spoločnosti GlobalLogic so spoľahlivosťou skupiny Hitachi. Spolupráca so zákazníkmi po celom svete a možnosti portfólia Lumada umožnia spoločnostiam Hitachi a GlobalLogic spoločne pracovať na riešení problémov jednotlivých zákazníkov i celej spoločnosti. Zameranie na tri kľúčové oblasti, ktorými sú životné prostredie, odolnosť a bezpečnosť, nám zároveň umožní zvyšovať kvalitu života všetkých ľudí.“

„Spojenie so skupinou Hitachi nám dáva jedinečnú príležitosť ponúknuť možnosti prevádzkových technológií (OT), informačných technológií (IT) a Internetu vecí (IoT)/digitálneho vývoja takpovediac pod jednou strechou,“ hovorí Shashank Samant, prezident a CEO spoločnosti GlobalLogic. „Sme nadšení, že spájame sily so spoločnosťou Hitachi, a tešíme sa, že skombinovaním svojich talentov a skúseností v oblasti digitálnych riešení prinesieme našim klientom inovatívne výstupy i vyššiu pridanú hodnotu pre spoločnosť ako takú.“

O spoločnosti Hitachi, Ltd.

Spoločnosť Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) so sídlom v Tokiu v Japonsku sa zameriava na oblasť sociálnych inovácií (Social Innovation Business) prepájajúcu informačné technológie (IT), prevádzkové technológie (OT) a produkty. Celkové konsolidované príjmy spoločnosti za fiškálny rok 2020 (končiaci 31. marca 2021) mali hodnotu 8 729,1 mld. JPY (78,6 mld. USD), pričom firma vo svojich 871 konsolidovaných dcérskych spoločnostiach zamestnáva celosvetovo približne 350 000 ľudí. Prostredníctvom svojho portfólia pokročilých digitálnych riešení, služieb a produktov Lumada, ktoré pretvára dáta na informácie podporujúce digitálne inovácie, prináša Hitachi digitálne inovácie v piatich hlavných oblastiach: mobilita, inteligentné riešenia pre život, priemysel, energetika a IT s cieľom ponúkať riešenia zvyšujúce sociálnu, environmentálnu a ekonomickú hodnotu pre zákazníka.

Spoločnosť Hitachi zohráva ako hlavný partner COP26 významnú úlohu v snahe o dosiahnutie bezuhlíkovej spoločnosti a podporu inovácií v oblasti klimatickej zmeny. Zámerom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovú neutralitu vo všetkých svojich zastúpeniach a do roku 2050 o 80 % znížiť emisie CO2 naprieč celým svojím hodnotovým reťazcom.

Hitachi-PR

Ďalšie informácie o spoločnosti Hitachi nájdete na jej webovej lokalite
https://www.hitachi.com.

 

Kontakt pre médiá:
Mizuki Matsumura
Hitachi, Ltd.
Mobil: +81 70 3852 6635
mizuki.matsumura.qc@hitachi.com 

Yoichiro Nagayoshi
Hitachi, Ltd.
Mobil: +81 70 3811 5305
yoichiro.nagayoshi.wj@hitachi.com