SWAPIFY

March 19, 2019

Spolupráca so Žlinskou univerzitou pokračuje úspešne aj tento rok. Každoročne, na konci semestra oceníme a zhodnotíme prácu študentov na predmete Projektová výučba. Tento rok sme v rámci tohto predmetu realizovali projekt SWAPIFY, ktorý je pod záštitou GlobalLogic. Naši kolegovia sa venujú študentom a snažia odovzdať čo najviac skúseností a praktický pohľad na fungovanie projektu. Sme si vedomí, že kedysi sme boli tiež študentami a aj nám sa najjednoduchšie učilo to, čo sme vedeli reálne využiť v praxi. 

Tento rok sme vyvíjali aplikáciu SWAPIFY.  Na začiatku semestra majú totiž študenti jednotlivých skupín častokrát problém, že im nesedí rozvrh a potrebujú si vymeniť medzi sebou svoje cvičenia na iné bloky, no nemajú priestor na to, kde by navzájom výmenu zrealizovali. Aplikácia SWAPIFY bude slúžiť študentom Žilinskej univerzity ako prostriedok vymieňania si cvičení v rámci rozvrhu na princípe kus za kus. Aplikácia automaticky prehodí študentov z jedného cvičenia (bloku) na druhé, keď nájde zhodnú dvojicu, a teda tých, ktorí požiadali o protichodnú výmenu.

Hlavným cieľom aplikácie bolo zefektívnenie a uľahčenie výmeny cvičení na jednotlivé bloky pre študentov Žilinskej univerzity,  zvýšená úspora času študentov i vyučujúcich pri výmenách študentov na jednotlivé cvičenia a zjednotenie procesu výmeny študentov na jednotlivé cvičenia predmetov. Môžeme hrdo povedať, že toot všetko sa nám v konečnom výsledku podarilo.

S projektom SWAPIFY sa nám podarilo dokonca uspieť v konkurencii ďalších 33 hodnotených projektov. Na podujatí Panel Story, organizovaným Žilinskou univerzitou sme obsadili skvelé 7. miesto.

Vážime si prácu a zanietenie študentov, ktorí zamakali na tejto aplikácii a preto dnešný deň patril im. V našich priestoroch sme zhodnotili spoluprácu, ukázali sme aj ďalším našim kolegom na čom sme pracovali, zamerali sme sa na výsledky, aktivity a celkovú prácu a odovzdali sme im malé prekvapenie. Veríme, že záujem o projektovú výučbu bude zo strany študentov aj naďalej. Tento rok sme totiž pre nich pripravili okrem projketu SWAPIFY – výmena cvičení medzi štundetami, aj projekt V2I (Vehicle to INfrastructure) communication – Smart City. Možnosti pre študentov sú, stačí si už iba vybrať, to čo sa im bude páčiť a my im s radosťou pomôžeme prísť do cieľa.

Spolupráca so Žlinskou univerzitou pokračuje úspešne aj tento rok. Každoročne, na konci semestra oceníme a zhodnotíme prácu študentov na predmete Projektová výučba. Tento rok sme v rámci tohto predmetu realizovali projekt SWAPIFY, ktorý je pod záštitou GlobalLogic. Naši kolegovia sa venujú študentom a snažia odovzdať čo najviac skúseností a praktický pohľad na fungovanie projektu. Sme si vedomí, že kedysi sme boli tiež študentami a aj nám sa najjednoduchšie učilo to, čo sme vedeli reálne využiť v praxi.

Tento rok sme vyvíjali aplikáciu SWAPIFY. Na začiatku semestra majú totiž študenti jednotlivých skupín častokrát problém, že im nesedí rozvrh a potrebujú si vymeniť medzi sebou svoje cvičenia na iné bloky, no nemajú priestor na to, kde by navzájom výmenu zrealizovali. Aplikácia SWAPIFY bude slúžiť študentom Žilinskej univerzity ako prostriedok vymieňania si cvičení v rámci rozvrhu na princípe kus za kus. Aplikácia automaticky prehodí študentov z jedného cvičenia (bloku) na druhé, keď nájde zhodnú dvojicu, a teda tých, ktorí požiadali o protichodnú výmenu.

Hlavným cieľom aplikácie bolo zefektívnenie a uľahčenie výmeny cvičení na jednotlivé bloky pre študentov Žilinskej univerzity, zvýšená úspora času študentov i vyučujúcich pri výmenách študentov na jednotlivé cvičenia a zjednotenie procesu výmeny študentov na jednotlivé cvičenia predmetov. Môžeme hrdo povedať, že toot všetko sa nám v konečnom výsledku podarilo.

S projektom SWAPIFY sa nám podarilo dokonca uspieť v konkurencii ďalších 33 hodnotených projektov. Na podujatí Panel Story, organizovaným Žilinskou univerzitou sme obsadili skvelé 7. miesto.

Vážime si prácu a zanietenie študentov, ktorí zamakali na tejto aplikácii a preto dnešný deň patril im. V našich priestoroch sme zhodnotili spoluprácu, ukázali sme aj ďalším našim kolegom na čom sme pracovali, zamerali sme sa na výsledky, aktivity a celkovú prácu a odovzdali sme im malé prekvapenie. Veríme, že záujem o projektovú výučbu bude zo strany študentov aj naďalej. Tento rok sme totiž pre nich pripravili okrem projketu SWAPIFY – výmena cvičení medzi štundetami, aj projekt V2I (Vehicle to INfrastructure) communication – Smart City. Možnosti pre študentov sú, stačí si už iba vybrať, to čo sa im bude páčiť a my im s radosťou pomôžeme prísť do cieľa.

  • URL copied!