Urýchlenie statickej analýzy s využitím clang-tidy cache

Pokračujeme v zdieľaní inšpirácií, noviniek a trendov prepojených s Embedded svetom. Aj keď iba online a nie tvárou v tvár s hlbšou interakciou, ale pokračujeme, pretože to považujeme za dôležité a prínosné pomáhať si navzájom v rámci komunity. 

Jubilejná desiata prednáška EmbeddMeetu v poradí bola v znamení prístupu “ako na veci s rozumom a jednoduchšie”. Veľa z nás používa statickú analýzu pre kontrolu kódu a nájdenie prípadných chýb. Stala sa súčasťou vývoja softvéru, avšak jej problémom je relatívne dlhý čas vykonávania.

Na prednáške Matúš Chochlík prezentoval prístup, ako optimalizovať statickú analýzu tak, aby sa pri jej behu nekontroloval kód, ktorý sa nezmenil, a ako využiť tool clang-tidy-cache k zrýchleniu buildovacieho procesu. Takisto vysvetlil princíp fungovania a ukázal postup použitia, konfiguráciu, nasadenie a merania pre deklaráciu preukázateľnej optimalizácie (zrýchlenie v rozmedzí cca. 5-15x v závislosti od projektu a konfigurácie). 

Účastníci hodnotili prednášku pozitívne a veria, že ich potešíme aj nabudúce opäť so zaujímavou témou. Ďakujem všetkým za účasť.

Prezentácia z tejto prednášky je zdieľaná na Github:
https://github.com/matus-chochlik/ctcache/blob/main/doc/overview.pdf

CHCEM VEDIEŤ VIAC O EMBEDDEDMEET KOMUNITE

  • URL copied!