GlobalLogic Microservices Accelerator

Akcelerátor ponúka vývojové prostredie (sandbox) voliteľných modulov implementujúcich najbežnejšie nefunkčné požiadavky (požiadavky, ktoré nepopisujú funkcionalitu) a prierezové oblasti typických projektov na báze mikroslužieb

share

O riešení

Akcelerátor mikroslužieb z dielne GlobalLogic ponúka komplexnú kostru mikroslužieb vrátane konfigurátora projektu a súboru voliteľných modulov implementujúcich najbežnejšie nefunkčné požiadavky typických projektov na báze mikroslužieb.

Podporované platformy

Odvetvia

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Spring Framework, Docker, Kubernetes, Azure Functions, AWS Lambda, Redis, Couchbase, MongoDB

Rieši potrebu:

Redukcie času a energie potrebnej na implementáciu základných nefunkčných požiadaviek (NFRs) pre všetky mikroslužby v projekte

Tvorby mikroslužieb bez znalosti ich nasadenia, čím sa znižuje energia potrebná na prechod z jedného prístupu k druhému (napr. na báze kontajnerov alebo Function-as-a-Service)

Zjednodušenia preberania reaktívnych programovacích techník

Zjednodušenia mnohojazyčných projektov využívajúcich spoločnú/kompatibilnú realizáciu NFRs, spoločných postupov a techník; ponúka podobnú vývojovú skúsenosť všetkým zapojeným tímom

Skrátenia času potrebného na integráciu s riešeniami v Azure / AWS / GCP pre zapisovanie do denníkov (logging), distribuované sledovanie, výmenu správ a služby bez servera

Skrátenia času potrebného na prototypovanie projektov na báze mikroslužieb pomocou príkladov a referenčnej implementácie bežných scenárov inovatívnym spôsobom

Ponúkaná hodnota

Úspora až 20 osobomesiacov projektovej práce v závislosti na miere prispôsobenia projektu

Zlepšenie konzistentnosti a mobility medzi tímami

Zachovanie zamerania tímu na riešenie funkčných požiadaviek

Postup v súlade s overenými praktikami a zabezpečenie vysokých štandardov kvality

Základné prvky

Základné funkcie

 • Kostra a komponenty navrhnuté tak, aby zabezpečili úplnú izoláciu obchodnej logiky od prierezových otázok
 • Nástroj na vytváranie projektov umožňujúci konfiguráciu viacerých projektových parametrov a výber požadovaných parametrov projektu
 • Vytváranie vzorových mikroslužieb s využitím preddefinovaných šablón
 • Konfigurátor Java projektov sa integruje so známymi integrovanými vývojovými prostrediami (IDE) ako Eclipse alebo IntelliJ (dostupné aj cez webové rozhranie)

Podpora NFR

 • Zapisovanie do denníkov (logging) a distribuované sledovanie s plnou podporou pre ID korelácie a propagácia vlastných atribútov naprieč viacerými protokolmi ako REST alebo Messaging
 • Jednoduchý a ľahko ovládateľný rámec riešenia chýb a mapovania
 • Komunikácia medzi službami s opakovaním (hot-retries), riešením chýb výnimiek, ističom, automatickým zapisovaním reakcií do vyrovnávacej (cache) pamäte na základe ovládacích prvkov vyrovnávacej pamäte, konfigurácie pluginov, a pod.
 • Komplexný rámec vyrovnávacej pamäte s oddelením lokálnych, servisných a globálnych vyrovnávacích pamätí cez priestor názvov; obsahuje aj funkcie ako zapínanie/vypínanie vyrovnávacej pamäte na požiadanie či choreografia procesov

Dizajnové prvky

 • Implementácia komplexnej SAGA orchestrácie prostredníctvom konfigurácie s minimálnym alebo žiadnym programovaním
 • Dostupné pre imperatívne aj reaktívne modely
 • Podpora pre kontajnery aj pre funkcie ako nasadzovanie na báze služieb
 • Podpora rôznych PaaS riešení v prostrediach Azure, AWS a GCP