Microsoft Cognitive Services ponúka API rozhrania pre rozoznávanie tváre a reči, ktoré je možné využiť na vytvorenie knižnice biometrickej autentifikácie pre mobilné systémy. Užívatelia si jednoducho vytvoria profil pomocou fotografie svojej tváre a vzorky reči, ktoré sa ukladajú v globálnej User ID knižnici. Podobne, ako vo filme „Minority Report“, aplikácie umožňujúce biometrickú autentifikáciu dokážu tieto dáta využiť na nasmerovanie individualizovanej reklamy, dovoľujú užívateľom nakupovať bez potreby akéhokoľvek zariadenia, či bezpečne vstúpiť do zabezpečených miest alebo z nich odísť.

Biometric diagram


Proof-of-concept projekt biometrickej autentifikácie je víťazným riešením súťaže Global POC Challenge, v rámci ktorej majú naši inžinieri možnosť súťažiť s kolegami a ukázať svoje schopnosti v oblasti dizajnu, vývoja a prezentácie produktov. Autorom konceptu je Manish Jaswal, ktorý na ňom pracoval 12 týždňov. Viac o fungovaní a zrode konceptu biometrickej autentifikácie sa dozviete, ak si pozriete nasledujúce video. Video je v anglickom jazyku.