Partnerstvo


Spoločnosť GlobalLogic je integrálnou súčasťou aktivít CustomCD už takmer desať rokov. GlobalLogic pomáha riadiť požiadavky Custom CD a je aktívne zapojený aj do aktivít technického dizajnu, vývoja a testovania, servisu, podpory a komunikácie s koncovými užívateľmi. V nasledujúcom videu rozpráva o partnerstve s GlobalLogic a budúcich plánoch svojej spoločnosti Rocky Osborn, majiteľ a prezident CustomCD. Video je v anglickom jazyku.