Spolupráca


GlobalLogic zmobilizoval svoj tím v Argentíne a poveril ho vývojom aplikácie pre zariadenia iPad od začiatku až do konca. Tím s bohatými skúsenosťami v oblasti mobilných i cloudových technológií a na poli digitálnych médií dobre poznal postupy budovania aplikácií pre veľké podniky, ktoré si zvyčajne vyžadujú vyššiu úroveň inžinieringu než aplikácie vyvinuté pre bežných spotrebiteľov. Práve vďaka tejto kombinácii odborných vedomostí a skúseností bol tím GlobalLogic pripravený pustiť sa do vývoja aplikácie ihneď. Pomocou Agile postupov tak mohol klientovi takmer okamžite ponúknuť funkčnú aplikáciu, ktorá sa jednotlivými iteráciami v rámci vývoja produktu zdokonaľovala. Takýto postup dal zároveň firme DAX čas oboznámiť sa s riešením a vylepšovať ho už počas vývojovej fázy, a zároveň umožnil tímu GlobalLogic dodržať náročný časový harmonogram dodania produktu.

„Tím GlobalLogic úzko spolupracoval s našim interným developerským tímom, aby zvládli naozaj náročný proces vývoja aplikácie, ktorá dokonca prekonala nielen naše nároky, ale aj očakávania veľkých štúdií,“ uviedol Patrick Macdonald-King, CEO spoločnosti DAX.

Proces


Tím odborníkov z GlobalLogic nevnímal zadanie tak, že má len jednoducho pripraviť aplikáciu pre DAX. Premýšľali o tom, ako by produkt mohol priniesť svojim koncovým užívateľom čo najväčší úžitok. Študovali spôsoby práce televíznych a filmových tvorcov v oblasti nových médií, aby mohli navrhnúť komplexné riešenie, ktoré uľahčí workflowmedia asset management procesy. Vďaka tomuto ich snaženiu dokázali posunúť inováciu, ktorú navrhol klient, na vyššiu úroveň tým, že navrhli efektívnejší prístup k navrhovaným vlastnostiam a celkovo zlepšili fungovanie aplikácie. Expertíza tímu GlobalLogic v oblasti využiteľnosti produktov a dizajnu zohrávala kľúčovú úlohu aj pri vytváraní elegantných a individuálne prispôsobených komponentov aplikácie.

Výsledky  • Úspešné a včasné uvedenie aplikácie na trh

  • Za prvých 6 mesiacov od uvedenia aplikácie na trh ju prevzalo viac než 120 produkčných tímov

  • Návratnosť investície len za 12 mesiacov od uvedenia aplikácie na trh