Produkt


Diabetes LogBook zhromažďuje, analyzuje a zdieľa údaje o hladine cukru, hladine inzulínu, spotrebe uhľohydrátov, tlaku krvi a váhe užívateľa. Každý parameter je odlíšený farebne, vďaka čomu si užívatelia môžu zobraziť viaceré parametre na jednej časovej osi a identifikovať tak významné trendy vo vývoji svojho zdravotného stavu. Pacienti môžu napríklad sledovať, ako nižší príjem uhľohydrátov ovplyvňuje ich hladinu cukru v krvi či dávkovanie inzulínu. Navyše, prostredníctvom niekoľkých prepojených platforiem (napr. Microsoft HealthVault, Qualcomm 2net či AT&T mHealth) môžu tieto informácie zdieľať so svojimi lekármi či ošetrovateľmi, inými oprávnenými osobami, alebo príbuznými.

DiabetesLogbook_body


Technológia


Hoci prototyp funguje na platforme Windows 8, dá sa ľahko prispôsobiť na používanie pomocou natívnych aplikácií pre iOS alebo Android, alebo pre webové prehliadače využívajúce HTML5. Aplikácia sa dokáže integrovať s platformami ako Qualcomm 2net, AT&T mHealth či Microsoft HealthVault a získať prístup k informáciám zhromaždeným alebo uloženým v týchto systémoch.

Pomocou rôznych vstupných brán (napr. Qualcomm 2net Hub, mobilný telefón či zdravotnícke pomôcky fungujúce na mobilnej báze) sa Diabetes LogBook dokáže spojiť aj so zdravotníckymi pomôckami užívateľa, ktoré spĺňajú kritériá Continua certifikácie, alebo môžu užívatelia manuálne vložiť do systému svoje údaje pomocou počítača so systémom Windows 8, tabletu s Windows RT, alebo prostredníctvom svojho smartfónu. Aplikácia sa cez cloud synchronizuje s platformami 2net, mHealth a HealthVault, na ktoré zároveň prenáša získané dáta, aby sa tu uložili v designovanom PHR (Personal Health Record) súbore.

Proces


Spoločnosť GlobalLogic okrem vytvorenia UX dizajnu a rozhrania pre Diabetes LogBook tiež navrhla, pripravila a otestovala softvérovú realizáciu tejto aplikácie. Celý približne šesťtýždňový proces realizoval jediný človek, jeden z našich ukrajinských Windows 8 developerov. Prototyp Diabetes LogBook je súčasťou širšej iniciatívy spoločnosti GlobalLogic, ktorou reagujeme na rastúcu potrebu manažovať pacientov na diaľku a poskytovať prístup k dôležitým medicínskym informáciám a dátam priamo pacientom.