Technológia


Henri funguje ako akási abstraktná náhrada za produkty umožňujúce ovládanie vzájomne prepojených zariadení v domácnosti, ako je napr. Nest. Aj ten najmenej technicky zdatný dizajnér si pomocou manipulácie ovládačov z brúsenej ocele umiestnených na dvoch kontrolných paneloch môže ľahko vyskúšať ovládanie jednotlivých prvkov rozhrania produktu ako sú rôzne zvukové či svetelné vzory. Systém Henri ako akási novodobá Rosettská doska dizajnérom dovoľuje skúmať a dekódovať rozhrania zariadení budúcnosti, ktoré nebudú mať obrazovku.

Henri_body_1
Henri_body_2


Proces


Tím pracujúci na prototype Henri si tri týždne kládol otázky ako „Čo ako dizajnéri potrebujeme a ešte to nemáme?“, „Aký účel by mal tento nástroj spĺňať?“ a „Ako by mal  vyzerať?“, pomocou ktorých si autori zvolili smerovanie vývoja dizajnu. Developeri k projektu nemohli pristupovať jednostranne, pretože ich úlohou bolo vytvoriť nielen samotný nástroj, ale i pracovnú skúsenosť s ním spojenú. Henri musel byť schopný v reálnom čase vytvoriť viacnásobné formy spätnej väzby, navrhnúť vzory na vytvorenie zásoby výrazových prostriedkov, a zároveň vytvoriť pocit, že spolupráca s ostatnými členmi tímu je vlastne hrou. Keďže hlavný dôraz bol na schopnosti interagovať, dizajnéri mali voľné ruky a nemuseli sa zaoberať fyzickou podobou produktu či jeho kódovaním, ale mohli sa sústrediť na proces spoločného vytvárania dizajnu.

Henri_body_3


Výsledky


Systém Henri sa svojho odhalenia dočkal počas IxDA15 Conference v San Franciscu, kde niekoľko dizajnérskych tímov dostalo za úlohu využiť plne funkčný systém Henri na navrhnutie troch módov správania pre nejaký domáci objekt. Už krátko na to bolo možné pozorovať intenzívnu spoluprácu v rámci jednotlivých tímov. Väčšine účastníkov nikdy predtým nenapadlo, že by mohli spájať objekty s osobnosťou, no teraz sa začali na vec pozerať z inej perspektívy a zvažovať, čo by bolo, ak by veci potrebovali ľuďom „podať“ viac informácií než len to, že sú zapnuté, vypnuté, alebo nečinné. Ukázalo sa napríklad, že väčšina ľudí intuitívne vníma zvyšujúcu sa rýchlosť blikania svetla alebo pípania ako vyjadrenie naliehavosti. A tak, aj keď je univerzálny jazyk pre inteligentné objekty ešte vecou ďalekej budúcnosti, Henri umožňuje testovanie týchto konceptov v reálnom čase a pomáha tak rozvíjať schopnosti dizajnérov i samotný produkt.