Spolupráca


GlobalLogic si na vytvorenie centra úzko napojeného na globálne aktivity spoločnosti Innovative Interfaces zvolil prístup postavený na troch základných úlohách: zaujať miestnych knihovníkov, predstaviť Innovative India odborníkom z knižničného ekosystému a zviditeľniť aktivity Innovative prostredníctvom lokalizovaného osvetového knižničného programu. Výsledkom tejto stratégie nebolo iba spustenie callcentra, ale aj vybudovanie vzájomnej dôvery a bezproblémová integrácia oboch spoločností.

„Spôsob, akým sa spoločnosť GlobalLogic spojila s našimi ľuďmi, aby založili Innovative India, bol naozaj precízny, profesionálny a efektívny,“ povedal Jay Shankar, SVP R&D and Customer Support firmy Innovative Interfaces. „Prekonali naše očakávania v každej fáze, a najmä v tom, ako plynulo sa integrovali do našich štruktúr, čo tiež prispelo k úspechu nášho centra.“

III_body_1


Proces


Innovative India do roka od svojho založenia poskytovala podporu a služby akademickým a verejným knižniciam, ale i špecializovaným centrám, akými sú napr. lekárske či právnické knižnice. Vďaka špecializovanému prijímaniu personálu a prenosu vedomostí využívaných v špecifickom prostredí sa o technickú a aplikačnú podporu starajú knihovníci, ktorí dôverne poznajú knižničný systém i softvér firmy Innovative, zatiaľ čo samotnú inštaláciu produktu, migráciu softvéru a aktualizáciu jeho jednotlivých verzií v globálnom prostredí majú na starosti špecialisti na služby technickej podpory. GlobalLogic navyše pomohol spoločnosti Innovative rozšíriť jej potenciál v oblasti inžinieringu, vďaka čomu táto dokázala na trh uviesť nové prvky a verzie softvéru, ktoré prinášajú úžitok knižniciam na celom svete.

III_body_2Výsledky  • Spustenie centra firmy Innovative India, v ktorom pracuje viac ako 70 zamestnancov, v priebehu 6 mesiacov

  • Prechod zodpovednosti za tri hlavné produktové línie na tzv. „feature team"

  • Zabezpečenie komplexných podporných služieb pre ázijsko-tichomorské časové pásmo

  • Vytvorenie globálnych tímov zodpovedných za inštaláciu a implementáciu produktu, ktoré skompletizovalo implementáciu 70+ systému „go lives”

  • Vyriešenie viac než 10 000 žiadostí smerovaných podpornému tímu za rok