Technológia


MIR aplikácia spoločnosti GlobalLogic predstavuje príklad najmodernejšieho vývoja v oblasti medicínskeho softvéru. Je to mobilná aplikácia umožňujúca okamžitú analýzu rýchlych testov. Aplikácia zachytí obraz testovacieho prúžku, odfiltruje rušivé vplyvy v pozadí, zvolí potrebné frekvencie, zmapuje pomer hustoty pixelov v konkrétnom frekvenčnom pásme a zanalyzuje oblasť pod každým záberom. Výsledky testov sa okamžite odošlú na mobilné zariadenie.

Tím GlobalLogic zaoberajúci sa vývojom zdravotníckeho softvéru tento MIR prístup demonštroval tým, že vytvoril štandardizovanú metódu s použitím testovacích prúžkov na základe OpenCV knižnice. Na spracovanie snímok developeri využili OpenCV a na skenovanie QR kódov zas ZBarSDK. Vývoj aplikácie trval len štyri týždne a pracoval na ňom jediný iOS developer pôsobiaci v našej ukrajinskej pobočke.

Radiometry_body


Výsledky


Technológie a mobilné zariadenia sú cestou k zabezpečeniu lepšieho prístupu k zdravotnej starostlivosti i k zvyšovaniu jej kvality v chudobných krajinách. Dostupnosť a pokrytie mobilnými telefónmi rastie najrýchlejšie práve v rozvojových krajinách (napr. od r. 2010 bol v Afrike zaznamenaný až 82 % nárast a v arabských krajinách 55 % nárast počtu mobilov), preto mobilné zariadenia predstavujú zaujímavú šancu pre rozvoj zdravotnej starostlivosti. Navyše, súčasné telefóny ponúkajú značnú výpočtovú kapacitu, vysokú mieru konektivity a umožňujú digitálne snímanie obrazu, vďaka čomu dávajú lekárom a vedcom šancu prinášať život zachraňujúce opatrenia, ako sú napr. bezpečné krvné transfúzie, aj k ľuďom, ktorí by inak k takýmto službám mali len veľmi obmedzený prístup.