Technológia


Riešenie OfficeTime pôvodne vzniklo ako jeden z konceptov ukrajinskej časti GlobalLogic pre proof-of-concept (POC) súťaž, ktorá prebieha vo všetkých pobočkách firmy. Autori však chceli vytvoriť viac než len súťažný koncept – chceli vytvoriť produkt, ktorý by sa dal implementovať a využívať aj v iných častiach firmy. Vďaka tomuto prístupu sa dokázali sústrediť na vytvorenie špičkového user-friendly produktu hneď od začiatku projektu.

Tím podieľajúci sa na vývoji riešenia OfficeTime sa skladal z produktového manažéra, technologického vedúceho, developera, UX dizajnéra a QA/Scrum mastra. Tento lean tím venoval vývoju produktu len časť svojho pracovného času, pričom práca na projekte si vyžadovala časté zmeny pozícií i technologických riešení. Celý proces si môžete pozrieť tu.
Vývoj softvéru na sledovanie času zabral dva mesiace a jeho následná integrácia v jednotlivých zastúpeniach firmy GlobalLogic na Ukrajine trvala ďalšie tri mesiace. Nový produkt bol spustený paralelne so staršou verziou systému, aby sa zabezpečil dostatok času na odstránenie jeho prípadných chýb a zaistil sa hladký prechod na novú verziu.

Výsledky


Nová verzia softvéru sa po svojom uvedení v zastúpeniach GlobalLogic na Ukrajine stretla s pozitívnym prijatím u takmer 50 % zamestnancov. V súčasnosti už viac než 400 konzultantov firmy GlobalLogic využíva OfficeTime každodenne na to, aby zistili, koľko času strávili v kancelárii, a viac než 800 konzultantov si pomocou neho pravidelne vždy v piatok monitoruje svoju týždennú štatistiku. Autori OfficeTime očakávajú, že po úplnom stiahnutí starej verzie si OfficeTime nájde ešte širšie uplatnenie a dúfajú, že ich riešenie bude implementované vo všetkých pobočkách GlobalLogic na svete.