Slovo Prāna V sanskrite znamená „život“ alebo „dýchať“ a Vāni znamená „hlas / anjel“ – je to teda naozaj nanajvýš vhodné pomenovanie, nakoľko aplikácia užívateľom slúži ako sprievodca pri rozhodnutiach týkajúcich sa ich respiračného zdravia. Základom aplikácie je Prāna Platform, cloudová platforma na spracovanie a analytiku odkazov, ktorá získava informácie o kvalite ovzdušia zo siete satelitov, základní a IoT senzorov. Platforma dokáže identifikovať špecifické údaje o kvalite ovzdušia priamo na mieste, kde sa užívateľ práve nachádza, a dokonca ich vie aj predpovedať na nasledujúcich 24 hodín. Agregované informácie sú následne prenášané na užívateľské aplikácie pre iOS, Android alebo na desktop aplikáciu.

Prana vani diagram


Aplikácia Prāna Vāni je víťazným proof-of-concept riešením súťaže Global POC Challenge, v rámci ktorej majú naši inžinieri možnosť súťažiť s kolegami a ukázať svoje schopnosti v oblasti dizajnu, vývoja a prezentácie produktov. Autori Prasad Nair, Narayana Karumuri, Gururaj Halikeri, Shashi Pinto, Sathish Kumar, and Maya Ranjith na tomto systéme pracovali 12 týždňov. Viac o fungovaní a zrode Prāna Vāni sa dozviete, ak si pozriete nasledujúce video. Video je v anglickom jazyku.