Produkt


Systém Snapdragon Sense ID spoločnosti Qualcomm využíva technológiu na báze ultrazvuku, ktorý preniká cez vrchné vrstvy kože prsta a mapuje jedinečné charakteristické znaky ako sú papilárne línie alebo póry. Vďaka 3D mape odtlačku (v porovnaní s dvojrozmerným obrazom, ktorý zaznamenávajú v súčasnosti bežne používané kapacitné snímače) je pri využití systému Snapdragon Sense ID nesmierne náročné skopírovať odtlačok prsta niekoho iného a neoprávnene sa tak dostať do systému nejakého zariadenia.

GlobalLogic využil svoje skúsenosti v oblasti promptného vývoja riešení na mobilných platformách a vytvoril aplikáciu pre zariadenia so systémom Android, ktorá ilustruje, ako sa systém Snapdragon Sense ID dá využiť v zdravotníctve. Aplikácia sa spojí so systémom rozoznávania odtlačkov prstov, overí identitu užívateľa mobilného zariadenia a bezdrôtovým prenosom zašle klinike alebo nemocnici informáciu o jeho/jej poistení.


Technologické riešenie


Vďaka FIDO Alliance UAF integrácii systém Snapdragon Sense ID umožňuje bezpečné online transakcie i prístup k aplikáciám a dátam bez nutnosti použiť heslo. Android aplikácia spoločnosti GlobalLogic využíva na zabezpečený prenos dôverných informácií na terminál ošetrujúceho lekára či asistenta kódovanú NFC technológiu.

snapdragon_senseid_body_1


Proces


Špecialisti z GlobalLogic mali na navrhnutie, vývoj a implementáciu prototypu aplikácie len krátke dva týždne, aby produkt mohol byť predstavený na podujatí Mobile World Congress. Keďže inžinieri spoločnosti Qualcomm vyvíjali SDK pre systém Snapdragon Sense ID paralelne s aktivitami GlobalLogic, náš tím najprv počas prvého týždňa na diaľku vybudoval kostru aplikácie a následne vycestoval k zákazníkovi, aby aplikáciu prepojil s SDK a dotiahol end-to-end interakcie.


Výsledky


Spoločnosť GlobalLogic dodala požadovanú zdravotnícku aplikáciu v dohodnutom časovom rámci, vďaka čomu mohol Qualcomm predstaviť systém Snapdragon Sense ID počas podujatia Mobile World Congress.

Spojenie snímača odtlačkov prstov firmy Qualcomm a aplikácie spoločnosti GlobalLogic úspešne ilustruje nové možnosti otvárajúce sa v odvetví zdravotníctva. Mobilné zariadenia vybavené vyspelými autentifikačnými systémami ako Snapdragon Sense ID už onedlho umožnia pacientom bezpečne posielať alebo prijímať dôverné informácie o ich zdravotnom stave (napr. výsledky klinických vyšetrení či informácie o nemocenských dávkach) a pacienti budú môcť konzultovať svoj zdravotný stav s odborníkmi. Navyše, takéto zariadenia umožnia aj monitoring pacienta na diaľku.