Aplikácia Smart City využíva sieť prepojených senzorov a IoT technológie na to, aby orgány zodpovedné za chod mesta informovala o potrebe zakročiť v prípade potreby či núdze na niektorom zo systémov dôležitých pre fungovanie mesta (ako je napr. zber a odvoz odpadu, údržba kanalizácie a pod. -viď graf nižšie). „Chceli sme prísť s riešením, pri ktorom by notifikácie mohli pomôcť riešiť situácie, aké sa môžu vyskytnúť vo väčších mestách,“ povedal jeden z autorov, Navneet Gupta. 


Smart city app diagram


Smart City je víťazným proof-of-concept riešením súťaže Global POC Challenge, v rámci ktorej majú naši inžinieri možnosť súťažiť s kolegami a ukázať svoje schopnosti v oblasti dizajnu, vývoja a prezentácie produktov. Autori Navneet Gupta, Marathe Mahesh, Smitesh Shinde, Chetan Bhoyar, and Rahul Sakule na tomto systéme pracovali 12 týždňov. Viac o fungovaní a zrode aplikácie Smart City sa dozviete, ak si pozriete nasledujúce video. Video je v anglickom jazyku.