SmartOffice využíva ekosystém IoT zložený zo smartfónu, bluetooth modulu, mikrospínača Arduino, vysielača a cloudových služieb na to, aby identifikoval, kedy je zamestnanec aktívny a kedy je mimo svojho pracoviska. Keď sa zamestnanec zo svojho pracoviska vzdiali aj so svojím mobilom, automaticky sa aktivuje príkaz na uzamknutie jeho/jej pracovného počítača. Zamestnanci navyše môžu svoje počítače z akéhokoľvek miesta vypnúť na diaľku. Doplnková desktop aplikácia zároveň ponúka detailnú analytiku, ktorá zamestnancom ukáže, kedy sa prihlásili na svoj počítač či kedy sa z neho odhlásili, koľko hodín na počítači pracovali a koľko energie ich počítač spotreboval.

Smartoffice diagram


SmartOffice je víťazným proof-of-concept riešením súťaže Global POC Challenge, v rámci ktorej majú naši inžinieri možnosť súťažiť s kolegami a ukázať svoje schopnosti v oblasti dizajnu, vývoja a prezentácie produktov. Autori Naval Joshi, Tej Singh Rana a Vaibhav Sighal na systéme SmartOffice pracovali 12 týždňov. Viac o fungovaní a zrode riešenia SmartOffice sa dozviete, ak si pozriete nasledujúce video. Video je v anglickom jazyku.