Spolupráca


Táto spolupráca nepriniesla len skvelý produkt spoločnosti Solavei, ale nastavila aj precedens v oblasti životného cyklu produktov pre GlobalLogic, ktorý po prvý raz vôbec zodpovedal za všetky aspekty uvedenia dôležitého produktu na trh, od návrhu UX a systémovej architektúry, cez projektový manažment až po samotné nasadenie. GlobalLogic navrhol a pripravil celú platformu od koncepcie až po formálne spustenie (go-live) riešenia, pričom príprava prvej verzie softvéru mu trvala len deväť mesiacov.

„GlobalLogic ako zdroj pri riadení a vývoji dôležitých technologických riešení využívam už šesť rokov. Spolupracoval som s nimi na mojom predošlom pracovisku aj teraz v Solavei,“ povedal Ryan Wuerch, zakladateľ a CEO firmy Solavei. „GlobalLogic bol vždy zárukou inovácie a kvality.“

solavei_body_5

Proces


Vďaka úspešnej spolupráci GlobalLogic a Solavei vznikol systém cenovo dostupných a potenciálne ziskových mobilných služieb pre členov siete. Solavei sa pri získavaní nových užívateľov spolieha na svojich členov, ktorým platí mesačnú províziu za každých troch nových členov, ktorých získajú. Výsledkom je podnikateľský model, ktorý vedie spoločnosť k znižovaniu nákladov na starostlivosť o zákazníkov a na získavanie nových zákazníkov tým, že nedotuje telefónne prístroje, ale namiesto toho platí svojim členom za to, že využijú svoje existujúce kontakty.

solavei_body_6

Výsledky  • Úspora nákladov: Riešenie bolo nasadené na cloude, čím sa eliminovali náklady na pevnú infraštruktúru.

  • Počet užívateľov: Za prvé tri mesiace od spustenia siete Solavei sa do nej zapojilo viac než 100 000 členov.

  • Time-to-marketGlobalLogic využíva pri vývoji riešení metodiku Agile, vďaka čomu zabezpečil produktu firmy Solavei rýchle uvedenie na trh. Vďaka tomu, že GlobalLogic využíva viac tímov pracujúcich na rôznych komponentoch súčasne, ponúka svojim klientom kratšie iterácie.
    .