Ochrana súkromia

Spoločnosť GlobalLogic neberie ochranu súkromia a citlivých údajov na ľahkú váhu a zaväzuje sa dodržiavať všetky relevantné predpisy a normy. Nasledujúce informácie vysvetľujú, ako chránime dôvernosť osobných údajov, ktoré spracúvame.

Podrobnejšie informácie získate, keď kliknete na nasledujúce linky:

1. Zásady ochrany používania osobných údajov a súkromia – zásady spracovania osobných údajov užívateľov tejto stránky, našich potenciálnych alebo súčasných klientov, dodávateľov, partnerov a ďalších osôb zaujímajúcich sa o našu činnosť (napr. médiá) alebo tých, ktorí vyššie menovaných zastupujú (napr. v pozícii  zamestnancov alebo partnerov);
2. Vyhlásenie o dôvernosti údajov – EU & UK Recruitment – informácia pre uchádzačov o zamestnanie v niektorej z našich pobočiek v EÚ a Spojenom kráľovstve;
3. Pravidlá používania súborov cookies – informácie týkajúce sa návštevníkov našej stránky a adresátov našich marketingových emailov;
4. Vyhlásenie o GDPR – informácia o našich aktivitách v oblasti dodržiavania GDPR.

V prípade otázok nám môžete kedykoľvek napísať na privacy@globallogic.com.