Zdravotníctvo

Meníme starostlivosť o pacienta

Od integrujúcich systémov zdravotnej starostlivosti (tzv. connected health systems) po riešenia pre riadenie klinického výskumu, GlobalLogic spája svoje sily so špičkovými výrobcami zdravotníckych pomôcok a zariadení i s biotechnologickými spoločnosťami v snahe vytvoriť bezkonkurenčnú digitálnu skúsenosť pre pacienta a transformovať riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Healthcare-min

Ako vám môžeme pomôcť

Zapojenie pacienta, interoperabilita dát a technológie UI významnou mierou prispievajú k transformácii zdravotníctva, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu dostupnosti i kvality zdravotníckych služieb. Vďaka citlivému používaniu najnovších technológií v kombinácii s robustným systémom riadenia kvality pomáha spoločnosť GlobalLogic riešiť problémy, ktoré sprevádzajú zavádzanie moderných technológií do tohto prísne regulovaného prostredia. V jednotlivých zastúpeniach firmy navyše prevádzkujeme virtuálny „Innovation Lab“, v ktorom vytvárame pôsobivé a relevantné príklady využitia zdravotníckych pomôcok, navrhujeme zmysluplné prototypy prístrojov, či podieľame sa na aktivitách priamo ovplyvňujúcich tzv. product roadmaps našich zákazníkov.

GL_Icon_Chevron

Prepojené zariadenia

GL_Icon_Chevron

Riadenie zdravotnej starostlivosti

GL_Icon_Chevron

Digitálne platformy zapájajúce pacientov

GL_Icon_Chevron

Medicínske riešenia na báze umelej inteligencie/strojového učenia

FAQs

Vývoj softvéru pre zdravotníctvo poskytuje komplexné end-to-end služby od návrhu cez vývoj až po testovanie, aby si podniky mohli vytvárať a rozširovať riešenia zamerané na zlepšenie zapájania pacientov, personalizáciu ich zážitku a dodržiavanie noriem a predpisov.

IT riešenia pre oblasť zdravotníctva zlepšujú zdravotnícke systémy vďaka lepšiemu zapájaniu pacientov, dátovej interoperabilite či využívaniu AI. Všetky aspekty takejto digitálnej transformácie majú za cieľ znižovanie nákladov, zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie jej kvality.

Digitálna transformácia v zdravotníctve podporuje zabezpečiť lepšiu skúsenosť pacientov, lepšie digitálne záznamy a možnosti ich výmeny, zlepšovanie údajov a procesov i poskytovania a riadenia starostlivosti v prednemocničnej, akútnej a postakútnej starostlivosti. IT riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, od terapeutických zariadení až po prepojené zdravotné systémy a digitálne platformy lekární, menia prístup aj spôsob využívania služieb zdravotnej starostlivosti.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!