Zdravotníctvo

Meníme starostlivosť o pacienta

Od integrujúcich systémov zdravotnej starostlivosti (tzv. connected health systems) po riešenia pre riadenie klinického výskumu, GlobalLogic spája svoje sily so špičkovými výrobcami zdravotníckych pomôcok a zariadení i s biotechnologickými spoločnosťami v snahe vytvoriť bezkonkurenčnú digitálnu skúsenosť pre pacienta a transformovať riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako vám môžeme pomôcť

Zapojenie pacienta, interoperabilita dát a technológie UI významnou mierou prispievajú k transformácii zdravotníctva, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu dostupnosti i kvality zdravotníckych služieb. Vďaka citlivému používaniu najnovších technológií v kombinácii s robustným systémom riadenia kvality pomáha spoločnosť GlobalLogic riešiť problémy, ktoré sprevádzajú zavádzanie moderných technológií do tohto prísne regulovaného prostredia. V jednotlivých zastúpeniach firmy navyše prevádzkujeme virtuálny „Innovation Lab“, v ktorom vytvárame pôsobivé a relevantné príklady využitia zdravotníckych pomôcok, navrhujeme zmysluplné prototypy prístrojov, či podieľame sa na aktivitách priamo ovplyvňujúcich tzv. product roadmaps našich zákazníkov.

Prepojené zariadenia

Riadenie zdravotnej starostlivosti

Digitálne platformy zapájajúce pacientov

Medicínske riešenia na báze umelej inteligencie/strojového učenia

FAQs

Vývoj softvéru pre zdravotníctvo poskytuje komplexné end-to-end služby od návrhu cez vývoj až po testovanie, aby si podniky mohli vytvárať a rozširovať riešenia zamerané na zlepšenie zapájania pacientov, personalizáciu ich zážitku a dodržiavanie noriem a predpisov.

IT riešenia pre oblasť zdravotníctva zlepšujú zdravotnícke systémy vďaka lepšiemu zapájaniu pacientov, dátovej interoperabilite či využívaniu AI. Všetky aspekty takejto digitálnej transformácie majú za cieľ znižovanie nákladov, zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zlepšovanie jej kvality.

Digitálna transformácia v zdravotníctve podporuje zabezpečiť lepšiu skúsenosť pacientov, lepšie digitálne záznamy a možnosti ich výmeny, zlepšovanie údajov a procesov i poskytovania a riadenia starostlivosti v prednemocničnej, akútnej a postakútnej starostlivosti. IT riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, od terapeutických zariadení až po prepojené zdravotné systémy a digitálne platformy lekární, menia prístup aj spôsob využívania služieb zdravotnej starostlivosti.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!