Zavádzanie cloudu

Vaša navigácia na ceste ku cloudu – od migrácie k modernizácii

Čo ponúkame

Či chcete migrovať na cloudovú platformu, vytvoriť natívne cloudové riešenie alebo prejsť na nové cloudové prostredie, pomôžeme vám hladko prejsť celú cestu vedúcu ku cloudu. Vďaka nášmu špecializovanému Cloud Center of Excellence; vlastným digital accelerators; a konzultačnému partnerstvu s AWS, Microsoft, či Google Cloud, pomáhame našim zákazníkom promptne zavádzať, rozširovať a optimalizovať svoje cloudové riešenia.

Migrácia na cloud

Vyhodnoťte pripravenosť svojej firmy a migrujte na cloud s naším digitálnym akcelerátorom Cloudwave®.

Vývoj natívnych cloudových riešení

Vytvorte si riešenie vo verejnom, súkromnom alebo hybridnom cloude alebo si rozšírte existujúce riešenia pomocou PaaS platformy (PaaS).

Optimalizácia cloudu

Zmodernizujte si svoje monolitické aplikácie pomocou digitálnych akcelerátorov a služieb na báze microservices .

Cloudová architektúra

Vyhodnoťte potenciál svojho prostredia na akceleráciu a optimalizáciu fungovania cloudu so službou AWS Well Architected Review .

Prevádzka cloudu

Spravujte svoje náklady, zabezpečte sulad a optimalizujte systémy na základe ich využívania pomocou monitoringu cloudu a infraštruktúry.

Bezpečnosť cloudu

Zaistite bezpečnosť, súlad s pravidlami a integritu svojej cloudovej architektúry, aplikácií, dát aj prevádzky.

Kde vám môžeme pomôcť

Keď navrhujete, premýšľate a vytvárate aplikácie výhradne pre cloud, začnete si vytvárať prostredie vyhovujúce vašim potrebám. Pomôžeme vám osvojiť si myslenie orientované na cloud, vďaka čomu budete môcť vytvárať aplikácie, ktoré fungujú v rámci modernej infraštruktúry, majú zabudované zabezpečovacie systémy a zlepšujú zapojenie zákazníkov.

Migrácia na cloud

 • Vyhodnoťte pripravenosť svojej organizácie a portfólia na prechod na cloud pomocou nášho nástroja Cloudwave® .
 • Posúvajte sa vpred pomocou detailného transformačného plánu, referenčnej architektúry či overených postupov.
 • Zaistite si bezproblémovú migráciu systémov a aplikácií na cloud.

Vývoj natívnych cloudových riešení

 • Pri navrhovaní a vývoji riešení pre IoT, dátové platformy, AI / ML a vysokú dostupnosť / obnovu po havárii sa zamerajte na cloud.
 • Dostaňte sa na trh rýchlejšie implementáciou DevOps (CI/CD, automatizácia, SRE)
 • Budujte v rozsahu s architektúrou založenou na kontajneroch, virtualizáciou sieťových funkcií (NFV) a infraštruktúrou ako kód (IaC)
 • Zaviesť analýzu používania aplikácií na monitorovanie zapojenia zákazníkov a rozšírenie nových aplikácií.

Optimalizácia cloudu

 • Zmodernizujte si svoje monolitické aplikácie pomocou nášho Microservices Accelerator
 • Vyhodnoťte potenciál svojho prostredia na akceleráciu a optimalizáciu fungovania cloudu so službou AWS Well Architected Review
 • Implementujte Kubernetes a nasadzujte a riaďte kontajnerové riešenia vo veľkom
 • Modifikujte hosting, nákup, platformy alebo štruktúru svojich aplikácií, dát či infraštruktúry

Prevádzka cloudu

 • Využite naše plne spravované CloudOps riešenie na monitorovanie vášho cloudu a infraštruktúry 24 hodín denne, 7 dní v týždn
 • Získajte prehľad o svojich výdavkoch na cloud prostredníctvom služby 'proof value'
 • Zhodnoťte, či je váš prevádzkový model pripravený na migráciu na cloud prostredníctvom zhodnotenia prevádzkovej dokonalosti cloudu

Bezpečnosť cloudu

 • Znížte riziko prechodu na cloud pomocou začlenenia bezpečnosti do prostredia (napr. posilnením infraštruktúry) a procesov (napr. DevSecOps), ktoré používate .
 • Reagujte na bezpečnostné incidenty okamžite vďaka automatizácii a analytike

Prečo GlobalLogic

Vďaka svojim viac než dvadsaťročným skúsenostiam s vývojom digitálnych riešení je spoločnosť GlobalLogic tým pravým partnerom, ktorý vám zaistí komplexný návrh, vývoj, testovanie a nepretržité poskytovanie produktov prostredníctvom agilných metodík a metodík CI/CD. Odborníci v našom Centre excelentnosti pre cloud vám pomôžu navrhnúť a vyvinúť inteligentné cloudové aplikácie založené na údajoch, ktoré vám umožnia rozširovať ponuku, riadiť náklady a zvyšovať lojalitu zákazníkov k vašej značke.

Často kladené otázky

Zavedenie cloudu je integračné riešenie využívajúce cloudové nástroje na presun produktov a aplikácií pripravených na škálovanie a optimalizáciu do modernej infraštruktúry a na cloudové platformy.

Existuje päť fáz zavedenia cloudu:

– Migrácia (zhodnotenie pripravenosti vašej organizácie na prechod na cloud)
– Natívny vývoj (dizajn a vývoj)
– Optimalizácia (akcelerácia a optimalizácia vášho pôsobenia na cloude) – Prevádzka (monitorovanie cloudu a infraštruktúry)
– Bezpečnosť (zníženie rizika pri zavádzaní cloudu zavedením bezpečnostných opatrení)

Miera zavedenia cloudu sa vzťahuje na úroveň pokročilosti prechodu na cloud a často závisí od rôznych faktorov, ako je napr. veľkosť firmy, jej zameranie, existujúca IT infraštruktúra a kultúra, pričom každý z týchto faktorov môže ovplyvniť úroveň implementácie cloudových systémov.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!