Spracovanie obsahu

Moderné produkty stavajú na obsahu a dátach „na mieru“. Naše tímy dokážu urýchliť obohacovanie vášho obsahu i vašu dátovú analytiku či trénovanie modelov strojového učenia (ML).

Zvyšujeme hodnotu vášho obsahu

Od senzorov až po ERP riešenia pre veľké firmy, digitálne zariadenia sú neoddeliteľne späté s dátami, ktoré produkujú. Bez zodpovedajúcej štruktúry však takýto obsah ostáva nevyužitým zdrojom informácií. GlobalLogic svojim zákazníkom pomáha riadiť ich vlastné obsahové ekosystémy prostredníctvom automatizovaných riešení i moderačných tímov pracujúcich v reálnom čase. Či ide o analýzy alebo 3D mapy s možnosťou vyhľadávania, dokážeme surové dáta pretvoriť na nástroje, ktoré firmám umožňujú prijímať strategické rozhodnutia a prepájať sa s ich zákazníkmi.

RIADENIE OBSAHOVÉHO EKOSYSTÉMU

Okrem vývoja automatizovaných riešení schopných analyzovať multimédiá ponúkame aj riešenia umožňujúce monitoring obsahu v reálnom čase, pomocou ktorých si firmy môžu spravovať svoje kolaboračné aktivity či obsah zverejňovaný na sociálnych médiách.

Štruktúrovanie a kategorizácia dát

Reportovanie, metrika a analýzy

Digitalizácia, vytváranie a transformácia multimediálneho obsahu

Automatizované nástroje na optické rozoznávanie znakov, detekciu tvarov a sémantickú analýzu textu

Kontrola správnosti, úplnosti a formátovania obsahu

Moderácia obsahu v reálnom čase a presadzovanie politík

Spoznajte našich odborníkov