Globallogic gartner The dna of a true digital enterpriseV digitálnom podniku tvoria biznis stratégia a technologická stratégia jeden nedeliteľný celok. Firmy preto musia prehodnotiť spôsob, akým budujú svoje operačné a technologické základne. Na základe praktických skúseností získaných pri sprevádzaní našich klientov na ceste k digitálnej transformácii sme pripravili návod, ktorý vám predstaví základné stavebné kamene firmy, ktorá je skutočným digitálnym podnikom.

Vyplňte formulár vpravo a pozrite si druhého zo série našich e-sprievodcov v oblasti digitálnej transformácie čerpajúcich aj z výskumu spoločnosti Gartner – The DNA of a True Digital Enterprise. Publikácia o.i. zahŕňa časti:

    • Digital DNA: The Building Blocks of a Digital Organization (Digitálna DNA: Základné stavebné kamene digitálneho podniku)
    • Platforms: The Key to Competitiveness (Platformy: Kľúč ku konkurencieschopnosti)
    • Full Gartner Report: How CTOs Can Enable Digital Business Transformation (úplná verzia správy spoločnosti Gartner „Ako môžu CTO prispieť k digitálnej transformácii podniku“)

View Guide