GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 06. Big Data a analytika

    Od predpovedí trhových výsledkov až po lepšie pochopenie vzorcov spotrebiteľského správania, analytický softvér pre veľké dáta otvára firmám možnosti, ktoré boli v minulosti dostupné len pre vlády štátov či najväčšie korporácie sveta. Špecializujeme sa na vývoj analytického softvéru pre veľké dáta, preto naše poradenské služby v oblasti spracovania veľkých dát softvérovým spoločnostiam a firmám pomáhajú prinášať na trh produkty a služby meniace veľké dáta na využiteľné informácie, vďaka ktorým sa môžu firmy lepšie rozhodovať a vylepšiť užívateľský dizajn.

DÁVAME OBSAHU KONTEXT

Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov narastie objem digitálnych dát na 35 biliónov gigabajtov. GlobalLogic spája svoje sily s ďalšími firmami, aby pomocou svojich komplexných Big Data služieb dodala týmto neštruktúrovaným dátam kontext.

Vývoj distribuovaných, relačných a analytických databáz

Riadenie Data Warehouse a ETL dát

Spracovanie, vyhľadávanie a indexovanie v prúdoch dát

Plánovanie, reportovanie a vývoj ovládacích panelov zariadení

Dolovanie, analytika a modelovanie dát

Späť
DevOps