GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 05. DevOps

    Cykly uvádzania softvéru na trh sa skracujú a preto majú firmy čoraz častejšie tendenciu využívať na vývoj, testovanie a prevádzku produktov len jeden tím. DevOps tímy zvyčajne pracujú a komunikujú lepšie než početné distribuované tímy a dokážu firmám pomôcť nájsť tú správnu mieru stability a agility. Sme odborníkmi na Agile metodiku a DevOps riešenia a služby a už dlhodobo pristupujeme k procesu vývoja produktov ako k celku. Naše poradenské služby v oblasti DevOps nám umožňujú urýchliť time-to-market produktov našich zákazníkov a súčasne zaistiť ich vysokú úroveň

PRISPÔSOBOVANIE SA DIGITÁLNEMU PROSTREDIU

Vďaka našim automatizovaným nástrojom a špecializovaným DevOps tímom ponúkame konzultačné služby v oblasti DevOps, prostredníctvom ktorých dokážeme zákazníkom pomôcť prispôsobiť sa prostrediu, v ktorom je softvér poskytovaný ako neustále sa vyvíjajúca digitálna služba.

Vývoj produktu vo všetkých fázach jeho životného na základe metodológií Scrum a Kanban

Automatizovaná architektúra softvéru a systémov

Vývoj DevOps nástrojov

Vývoj procesov projektového a produktového manažmentu

Postupy spĺňajúce štandardy pre prácu v obmedzenom prostredí

Späť
Internet vecí
Ďalej
Big Data a analytika