GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 03. Digitálne služby

    Digitálne produkty a služby sú dnes dušou rastúcich firiem. Pomáhame klientom ujasniť si víziu úspechu v podnikaní, definovať produkty a služby na základe navrhovaného užívateľského dizajnu a implementovať tieto plány pomocou moderných procesov vývoja softvéru a digitálnych technológií.

DIGITÁLNOU RÝCHLOSŤOU VYLEPŠUJEME SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV

S nami získate vedomosti, procesy a skúsenosti potrebné na vyvíjanie digitálnych produktov a služieb, ktoré si vaši zákazníci žiadajú.

Digitálne poradenstvo: pomáhame definovať ciele, architektúru riešení a programov

Strategický dizajn: pri vývoji digitálnych produktov a služieb sa sústredíme na UX dizajn

Služby v oblasti dizajnu: naše UI/UX tímy vám pomôžu zlepšiť a rozšíriť skúsenosti vašich zákazníkov

Lean/MVP služby: vďaka voľbe správnych produktov vám znížime riziko a urýchlime proces uvedenia riešenia na trh (speed-to-market)

Digitálne laboratóriá: pri implementácii programov prepájame strategický a taktický dizajn s Lean/MVP službami

Späť
Produktový inžiniering
Ďalej
Labs - dedikované tímy