GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 05. Spracovanie obsahu

    Od senzorov až po ERP riešenia pre veľké firmy, digitálne zariadenia sú neoddeliteľne späté s dátami, ktoré produkujú. Bez zodpovedajúcej štruktúry však takýto obsah ostáva nevyužitým zdrojom informácií. GlobalLogic svojim zákazníkom pomáha riadiť ich vlastné obsahové ekosystémy prostredníctvom automatizovaných riešení i moderačných tímov pracujúcich v reálnom čase. Či ide o analýzy alebo 3D mapy s možnosťou vyhľadávania, dokážeme surové dáta pretvoriť na nástroje, ktoré firmám umožňujú prijímať strategické rozhodnutia a prepájať sa s ich zákazníkmi.

SPRÁVA OBSAHU

Okrem vývoja automatizovaných riešení schopných analyzovať multimédiá ponúkame aj riešenia umožňujúce monitoring obsahu v reálnom čase, pomocou ktorých si firmy môžu spravovať svoje kolaboračné aktivity či obsah zverejňovaný na sociálnych médiách.

Štruktúrovanie a kategorizácia dát

Reportovanie, metrika a analýzy

Digitalizácia, vytváranie a transformácia multimediálneho obsahu

Automatizované nástroje na optické rozoznávanie znakov, detekciu tvarov, sémantickú analýzu textu, a pod

Kontrola správnosti, úplnosti a formátovania obsahu

Moderácia obsahu v reálnom čase s cieľom zabezpečiť technickú konzistentnosť a presadzovanie politík

Späť
Labs - dedikované tímy