GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 01. Dizajn

    Navrhovanie užívateľského dizajnu (UX dizajn) znamená viac než len nastavenie atraktívneho užívateľského rozhrania (UI). Kvôli správnemu zadefinovaniu značky a vytvoreniu zmysluplných produktov schopných čoraz intenzívnejšie zapájať zákazníkov musí UX dizajn zohľadniť aj vzťah existujúci medzi danou firmou a jej zákazníkmi. Method, divízia spoločnosti GlobalLogic špecializujúca sa na oblasť UX dizajnu, pomáha firmám dosiahnuť jednotný užívateľský dizajn pomocou zlepšovania alebo inovovania ich značiek, produktov alebo služieb.

DIZAJN ZAMERANÝ NA SPOTREBITEĽA

Dizajn vnímame z pohľadu potrieb zákazníka, preto sú naše riešenia a príležitosti, ktoré vytvárame,  vždy zamerané na spotrebiteľa.

Budovanie značky a poradenstvo v otázkach stratégie

Kvantitatívny a etnografický prieskum trhu

Analýzy zákazníckych trendov a mapovanie „cesty“ zákazníka

Produktový vývoj a UX vývoj založený na dizajne

Integrácia a tvorba prototypov technológií

Integrácia značky naprieč všetkými kontaktnými bodmi produktu alebo organizácie

Ďalej
Mobilné technológie