GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Pomáhame vytvárať novú generáciu digitálnych produktov tak rýchlo, ako sa len dá.

Spoločnosť GlobalLogic, ktorá sa venuje vývoju digitálnych produktov, pomáha svojim zákazníkom navrhovať, vytvárať a dodávať produkty a digitálne služby novej generácie.

  • 01. UX dizajn

    Vytváranie užívateľského dizajnu alebo UX dizajn je postup, ktorý určuje, ako budú užívatelia vnímať produkty a služby a reagovať na ne. Method, divízia spoločnosti GlobalLogic špecializujúca sa na oblasť UX dizajnu, uplatňuje holistický prístup – mapuje pomyselnú cestu užívateľa naprieč špecifickými platformami (napr. mobil, tablet, internet či TV), zohľadňuje jedinečnú značku konkrétneho klienta a jeho vzťah k zákazníkom a vytvára užívateľský dizajn, ktorý je rovnako silný ako technológie a softvérové riešenia stojace za ním. V našom čoraz digitalizovanejšom svete sa užívatelia nezapájajú len do konečných produktov a služieb, ale aj do ich kontinuálneho vývoja. Softvérový a UX dizajn vnímame z perspektívy zákazníka, preto sú naše softvérové riešenia vždy šité na mieru koncovým užívateľom.

DIZAJN ZAMERANÝ NA UŽÍVATEĽA

V našom čoraz digitalizovanejšom svete sa užívatelia nezapájajú len do konečných produktov a služieb, ale aj do ich kontinuálneho vývoja. Softvérový a UX dizajn vnímame z perspektívy zákazníka, preto sú naše softvérové riešenia vždy šité na mieru koncovým užívateľom.

.

Budovanie značky a poradenstvo v otázkach stratégie

Kvantitatívny a etnografický prieskum trhu

Analýzy zákazníckych trendov a mapovanie „cesty“ zákazníka

Produktový vývoj a UX vývoj založený na dizajne

Integrácia a tvorba prototypov technológií

Integrácia značky naprieč všetkými kontaktnými bodmi produktu alebo organizácie

Ďalej
Produktový inžiniering