GlobalLogic provides experience design, digital product engineering services and Agile software development to global brands in all vertical industries.

Sme tí, čo spájajú.

GlobalLogic spája svoje sily s firmami zo všetkých významných odvetví, aby ponúkal špičkové produkty a spájal ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti.

INOVUJEME A UVAŽUJEME DIGITÁLNE

Spoločnosť GlobalLogic už 16 rokov spája svoje sily s firmami zo všetkých významných odvetví, aby prinášala špičkové produkty a spájala ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. V čoraz digitalizovanejšom svete, kde je centrom všetkých interakcií zákazník, umožňujeme firmám spojiť sa so zákazníkmi, predvídať náklady na inovácie a prinášať na trh novú generáciu digitálnych produktov a služieb.

AKO GLOBALLOGIC POMÁHA

GlobalLogic pomáha firmám vytvárať hodnoty počas celého životného cyklu produktu – nielen tým, že vyvíja špičkové aplikácie, ale pomáha vytvárať tiež zrelé produkty relevantné pre digitálne zdatných spotrebiteľov. Pomocou stratégie dizajnu založenej na skúsenosti pomôžeme zákazníkom aj pri zmene spôsobu podnikania vrátane spôsobov, akými zapájajú spotrebiteľov, vyvíjajú produkty a služby a zrýchľujú čas na uvedenie na trh. Keď vieme, že podniky musia robiť viac, než len držať krok s trendmi, pomáhame im uspieť s prevratmi, ktoré narušujú priemysel a očakávania.

SPÁJAME SA SO ZÁKAZNÍKMI


Spoločnosť GlobalLogic vždy prepájala ekosystémy a spájala producentov a trhy s cieľom vytvoriť špičkové produkty. Teraz pomáhame firmám vrátiť sa k zákazníkom a „vtiahnuť ich do hry“ tak, aby sa stali súčasťou kontinuálneho vývoja produktov a služieb. Skúsenosti zo spolupráce so stovkami firiem nás naučili vnímať zákazníkov ako ústredný bod činnosti firiem a tiež definovať strategické vzťahy firiem tak, aby viedli k väčšiemu zapojeniu zákazníkov a aby si zároveň posilňovali svoje značky.

SPÁJAME SA S TÝMI NAJLEPŠÍMI

Naši zákazníci búrajú bariéry v jednotlivých odvetviach, vstupujú na nové trhy a zlepšujú životy mnohým ľuďom. Spolupracujeme so stovkami progresívnych spoločností vrátane mnohých svetových lídrov v oblasti hardvérových a softvérových riešení a popredných spotrebiteľských značiek.

VYTVÁRAME SIETE

Spoločnosť GlobalLogic je popredným členom slovenskej IT komunity, ktorá pracuje na zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských IT firiem na svetovom trhu. Sme presvedčení, že informačné technológie sú sektorom, ktorý významne prispieva k hospodárskemu rozvoju Slovenska, a že spolupráca všetkých aktérov je kľúčom k výraznému zrýchleniu vývoja v tomto sektore.

Ďalšie informácie získate, ak napíšete na info-sk@globallogic.com