Okoliš, Društvo i Upravljanje (ESG)

Dobra ESG strategija nije nešto što je “lijepo imati”. Ona je bitna za posao. ESG je već 20 godina integralni dio naše kompanije i vraćanja zajednici, na razini kompanije i zaposlenika, i duboko je ugrađen u našu kulturu.

Okoliš, Društvo i Upravljanje (ESG)

Društveni kapital

Pozitivno utječemo na zajednicu dajući potporu obrazovanju, brinući o okolišu, razvijajući žene u tehnologiji i kroz potporu umjetnosti.

Vraćamo našim zajednicama

Prihvaćamo svoju ulogu podržavajući lokalne zajednice u kojima poslujemo - kako na razini kompanije, tako i na razini zaposlenika.

Svake godine smo partneri brojnih dobrotvornih i volonterskih programa na svim našim lokacijama.

Nastojimo ostvariti trajan pozitivan utjecaj širom svijeta i ublažiti najnužnije društvene i ekološke izazove naše planete.

h

Pogled na brojeve

Od 2018. uspoređujemo i mjerimo svoj napredak u odnosu na ESG metrike kao što su Odbor za računovodstvene standarde održivosti (SASB) i Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI).

Izvještavamo o tome što smo ustanovili i pružamo potporu menadžmentu i zaposlenicima u integriranju ESG-a u korporativnu strategiju.

Ljudski kapital

Kao istinski globalna kompanija, njegujemo višedimenzionalnu kulturu. Obvezali smo se razviti radnu snagu koja je rodno, rasno i interesno raznolika.

Raznolikost, jednakost i uključivost te angažman zaposlenika

Obvezali smo se na raznolikost, jednakost i uključivost u cijeloj kompaniji. Naš CEO, Shashank Samant, pridružio se 1.600 vodećih izvršnih direktora u SAD-u potpisivanjem CEO zavjeta za unapređenje raznolikosti i uključivosti na radnom mjestu.

Nagrade i priznanja

1 bestemployerbrand
2 reputationalactivists
3 ey ukraine
4 dou ukraine
5 toparbeitgeber
6 zlatniindeks2019
7 poslodavaczapet
8 koszalinskiorzel2019
9 computerworld
10 greatplacetowork

Okoliš

Upravljanje ekološkim otiskom

Obvezali smo se smanjiti naš utjecaj na okoliš kroz aktivnosti na lokalnim razinama u svim regijama.

Povećavamo praćenje, nadgledanje i izvještavanje o svom energetskom otisku.

Početkom poslovne godine 2022., počinjemo pratiti vlastite podatke o potrošnji energije i vode na svim lokacijama gdje poslujemo.

Upravljanje

Od razine uprave do svakog zaposlenika, obvezujemo se biti dobri građani svijeta. Uvodimo politike i nadzor kako bismo osigurali dobre poslovne prakse.

Ponosni smo član Nacionalnog udruženja direktora korporacija (NACD).

Naše politike su:

Uvjeti usluge - pravni ugovor između svakog posjetitelja i kompanije GlobalLogic.

Obavijest o prijavi - Javno objavljivanje poslova prema zahtjevima imigracijske usklađenosti za zapošljavanje H-1B radnika.

Izjava o suvremenom ropstvu - Godišnja izjava u kojoj se navode koraci kojima GL UK kompanije sprečavaju moderno ropstvo u svom poslovanju i opskrbnim lancima.

Prevara potrošača- Resurs za potrošače za izbjegavanje prijevara.

Korporativne informacije - Podaci kompanija iz GlobalLogic grupe određeni zakonom.

Kodeks ponašanja dobavljača - Objava zahtjeva o ponašanju dobavljača.

Obrazac 8937 - Izvještaj o aktivnostima organizacije koje utječu na vrijednosne papire.

  • URL copied!