GlobalLogic – váš partner na ceste k výnimočnosti

Spoločnosť GlobalLogic je už 20 rokov lídrom v oblasti poradenstva, dizajnu a vývoja špičkových softvérových a digitálnych produktov.

Náš príbeh

Podieľali sme sa na budovaní týchto značiek

Ukážky našej expertízy

mobile

Najlepší spôsob ako sa učiť, je učiť

Aby sme nespadli do stereotypu a aby sme vystúpili občas z našej komfortnej zóny, je už v dnešnej dobe takmer nevyhnutné sa neustále vzdelávať

Čítaj viac

mobile

Girl's Day v GlobalLogic

Girl’s Day je celosvetový deň žien v IT. Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIAC

Čítaj viac

mobile

Denník SOVYstu

Moje meno je Soňa Karabašová a pochádzam z Košíc, kde žijem už 25 rokov. Momentálne navštevujem prvý ročník IT Akadémie SOVY.

Čítaj viac

mobile

“Hello, Pixel”

Keď sa rodí dizajnér, všetko začína vidieť v pixeloch. Farebných štvorčekoch, ktoré definujú jeho svet

Čítaj viac

mobile

Kúzelníci z GlobalLogic

Väčšina študentov počas štúdia získava cenné skúsenosti už aj v práci. Aj v GlobalLogic máme kolegov, ktorí pracujú a zvládajú popritom aj štúdium na vysokej škole. V súťaži ŽIVÉ IT

Čítaj viac

Ukážky našej expertízy

mobile

If You Build Products, You Should Be Using Digital Twins

Digital twin technology is one of the fastest growing concepts of Industry 4.0. In the simplest terms, a digital twin is a virtual replica of a real-world object that is run in a simulation environment to test its performance and efficacy

Blog

mobile

Science Fiction Moments in Life and Technology

We as humans have a tendency to adjust rapidly to our environment and to begin to consider it “normal” in a very short time. This has probably been key to the survival of our species: we can’t afford, biologically, to be constantly triggered by recurring events. Instead, we set a new baseline and then are “aroused” only by changes to that baseline.

Blog

mobile

Innovators and Laggards: The Technology Landscape of 2019

In the 1960s, sociologist Everett Rogers produced a roadmap showing how innovations are adopted and, eventually, become obsolete. Later, author Geoffrey Moore wrote a book called “Crossing the Chasm” that detailed how companies and technologies succeed or fail to progress from “early adopter” to “early majority” status. Moore’s work further popularized Roger’s categories, and words like “innovator” and “early adopter” have become a firm fixture of the Silicon Valley and world-wide technology vocabulary.

Blog

mobile

Najlepší spôsob ako sa učiť, je učiť

Aby sme nespadli do stereotypu a aby sme vystúpili občas z našej komfortnej zóny, je už v dnešnej dobe takmer nevyhnutné sa neustále vzdelávať

White Paper

mobile

Girl's Day v GlobalLogic

Girl’s Day je celosvetový deň žien v IT. Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIAC

White Paper