GlobalLogic na .debugu – predavanje Simbioza Clouda i developera i intervju o novim projektimaZAGREB, 16. lipnja 2021. – GlobalLogic Hrvatska se ove godine predstavio na .debugu, najvećoj developerskoj konferenciji u regiji, putem predavanja te intervjua i članaka o zanimljivim projektima iz područja automobilske industrije (Android Automotive) te clouda (mikroservisi).

Konferencija koja se održala 10 i 11. lipnja bila je hibridnog tipa, pa su posjetitelji mogli prisustvovati na ukupno 50 predavanja tijekom dva dana, uživo ili online.

Sve u svemu pokrivena su brojna tehnološka područja, industrije, razni inovativne aplikacije što je izazvalo veliki interes tehnološke zajednice.

Sve više kompanija koristi SaaS rješenja

Nikola Ljubišić, Lead Software Engineer u GlobalLogic Hrvatska održao je prezentaciju „Simbioza Clouda i developera - pogled u budućnost razvoja softvera“ putem koje je kroz praktični demo prikazao koliko se brzo mogu pokrenuti aplikacije u Cloudu, ali i kako će ubuduće izgledati razvoj softwarea. Naime, trenutačno smo svjedoci kontinuiranog rasta IT-a u svijetu, a jedna od karakteristika koja obilježava taj rast je i prelazak sa „On Premises“ na „Cloud“ rješenja. Kompanije diljem svijeta prolaze kroz digitalnu transformaciju u sklopu čega je sve vise rješenja koja koriste SaaS (eng. Software as a Service) model sa aplikacijama koje se nalaze u oblacima.Jedan od razloga i velikih benefita prelaska na oblak je prebacivanje odgovornosti za upravljanje infrastrukturom na treću stranu uz istovremeno fokusiranje na svoju Business domenu. „Servisi u oblaku nude sve naprednija rješenja. Sve vise opterećenja vezanih uz operativno upravljanje aplikacijom je riješeno od strane oblaka za nas. Kao primjer možemo uzeti Azure, Microsoftov javni oblak. Koristeći samo nekoliko Azure-ovih servisa kao sto su Azure App Services i Cosmos DB možemo kreirati moćna rješenja. Samo ta dva servisa omogućavaju nam da naša aplikacija bude pokrenuta u vise instanci, bude visoko dostupna te koristi napredne metode kao sto su Blue-Green deployment“, kaže Nikola Ljubišić.

Osim toga podaci spremljeni u našu bazu su globalno distribuirani te time dostupni svugdje u svijetu na velikim brzinama i niskoj latenciji. Sve to uz minimalno upravljanja infrastrukturom sa strane kompanija koje se bave razvojem aplikacija.

Dva trenda koji će promijeniti razvoj softwarea

Nikola je uočio dva trenda koji će utjecati na to kako će razvoj software-a izgledati u budućnosti. Prvi je tranzicija prema infrastrukturi i servisima upravljanima od strane oblaka. Drugi je tranzicija koja sve vise i vise aplikacija gura prema Cloud-u i Edge-u. Primjena ta dva trenda utjecat će i na razvoj samih softwarea.

„Razvojno okruženje u kojem developeri razvijaju svoje aplikacije će u potpunosti prijeći u oblak. Zadnji veliki korak u tom smjeru će biti kada se napravi dovoljno dobro integrirano razvojno okruženje (eng. IDE) bazirano na browseru. Preostali dijelovi kao sto su repozitoriji koda, testna okruženja i konfiguracije su već u procesu prelaska u oblak i ovo će ih samo dodatno pogurati. Sve sto će developerima biti potrebno za razvoj su prijenosno računalo ili tablet, veza za Internet i browser“, uvjeren je Nikola.

U tom kontekstu produkcijsko okruženje će se definirati na temelju inputa visoke apstrakcije. Operativni inženjeri će oblaku reci gdje aplikacija mora biti dostupna i koliko dostupna treba biti dok će oblak odraditi sav „fizički“ posao i pokrenuti potrebne resurse. Programiranje kao takvo vjerojatno neće još nestati. No sve vise problema će biti riješeno od strane framework-a ili gotovih servisa.

Intervju s direktorom GlobalLogica o projektima i suradnji s fakultetima

Nekoliko dana prije početka Konferencije, Vladimir Kosanović, direktor GlobalLogic Hrvatska predstavio je putem video intervjua posljednja događanja u kompaniji. Naime, tijekom 2020. i u 2021. GlobalLogic se, povrh automobilske i telekomunikacije industrije, proširio u više industrijskih područja kao što je Vendor Management Systems, Fintech, Telemetrics IoT, Industry. Činjenica da zaposlenici iz Hrvatske tako imaju priliku raditi na projektima putem kojih oblikuju budućnost i to za velike svjetske brandove širom svijeta, rezultirala je i s velikim brojem otvorenih radnih mjesta.

Osim teme širenja u druge industrije, Vladimir Kosanović u intervjuu govori o inovativnim projektima u području automobilske industrije te bogatoj suradnji s fakultetima i studentskim udrugama, a na kraju intervjua dotakao se i teme volontiranja koja je u posljednje dvije godine proizašla iz organizacijske kulture kompanije.

Pogledajte intervju

Intervju - Vladimir Kosanović

OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

FACEBOOK

LINKEDIN

  • URL copied!