Adaptive AUTOSAR dijagnostička platforma razvijena od GL inženjera predstavljena na MIPRO 2022/SIDE

ZAGREB, 09. lipnja 2022. - Na ovogodišnjoj konferenciji MIPRO 2022/SIDE - Smart Industries and Digital Ecosystems – imali smo priliku predstaviti temu “Adaptive AUTOSAR dijagnostička platforma za obradu zapisa i tragova”.

Naime, Mario Rotim, Senior Software Engineer, zajedno je sa svojim timom kreirao platformu za obradu logova dijagnostičkog dnevnika i praćenja (Diagnostic Log and Trace - DLT) Adaptive Automotive Open System Architecture (AUTOSAR). Glavna ideja sustava je kombinirati posebno izrađenu aplikaciju sa široko korištenim i provjerenim sustavima kao što su: Grafana, InfluxDB, Apache Spark i drugi. Mario i ostali članovi tima započeli su s razvojem sustava/platforme u 2020. godini. Platforma je tijekom posljednje dvije godine korištena u stvarnom proizvodnom okruženju. U radu za MIPRO predstavljen je koncept platforme za procesiranje DLT logova. Predstavljeni koncept se može primijeniti ne samo u automobilskoj, već i u drugim industrijama.

Screenshot_2022-06-08-11-49-36-576_com

Ubrzavanje vremena reakcije kod rješavanja problema

Sve veća složenost modernih vozila, uz zahtjeve za računalstvom visokih performansi (HPC) za ispunjavanje zahtjevnih zadataka kao što su, na primjer, ugrađeni vid, strojno učenje ili napredni sustavi pomoći vozaču (ADAS), nameću korištenje Adaptive AUTOSAR platforme. Adaptive AUTOSAR standard pruža mogućnost da svaka komponenta u HPC sustavu, bilo Adaptive aplikacije ili koegzistirajuće klasične AUTOSAR elektroničke upravljačke jedinice (ECU) prosljeđuju svoje podatke o zapisniku na organiziran način. Zapisi svih tih različitih komponenti, kao i komponenti na vrlo različitim hijerarhijskim razinama i vrstama, agregiraju se u DLT zapisnicima. Analiza DLT zapisnika nezaobilazna je zadaća u poslovima analize sustava. Predstavljena platforma omogućava brzu i automatiziranu obradu DLT zapisnika, čime se značajno ubrzava vrijeme reakcije pri trijaži i rješavanju problema.

Image Alt

“Platforma utemeljena na ovom konceptu implementirana je i koristi se svakodnevno u projektu razvoja i proizvodnje modernih električnih vozila koji je upravo u tijeku. Korištenje platforme značajno ubrzava vrijeme odgovora u procesu trijaže i rješavanju problema. Koncept se može uspješno primijeniti u bilo kojoj drugoj industriji”, kaže Mario Rotim.

Kako bi se podržale česte promjene u DLT zapisnicima tijekom životnog ciklusa proizvoda, kao i da bi se podržale česte promjene u zahtjevima za analizu, ključne značajke aplikacije su: jednostavnost dodavanja novih pravila za parsiranje i ekstrakciju podataka iz DLT zapisa, jednostavnost dodavanja novih analiza i novih dijelova za izvješćivanje. Statičko HTML izvješće sadrži generirane slike Grafana grafova/ploča s vezama na Grafana grafove/nadzorne ploče u samoj Grafani. Na taj način kombinacija standardiziranog izvješćivanja u obliku HTML izvještaja s izravnim linkovima na Grafana grafove/ploće omogućuje vrlo moćnu vizualizaciju i interaktivnost svim korisnicima.

Mario-Rotim

Vizualizacija podataka u Grafani

Rezultati analiza prikazuju se u HTML izvješću i mogu sadržavati jednostavne elemente kao što je običan tekst, ali isto tako i složenije elemente kao što su tablice, ugrađene slike itd. S obzirom da postoji veliki broj analiza, postoji i veći broj izvješća koja je potrebno organizirati na koherentan način. Glavni okvir za implementaciju HTML izvješća je Apache FreeMarker. On pruža API sučelje i sustav predložaka za jednostavno generiranje HTML izvješća. Dodatno za stiliziranje HTML sadržaja koristi se Bootstrap alat. To je besplatni okvir otvorenog koda koji se temelji na CSS-u i JavaScriptu. FreeMarker predlošci su napisani u FreeMarker Template Language (FTL).

“Temelj platforme predstavljaju podaci pohranjeni u InfluxDB-u. Već tako pohranjenjeni podaci omogućuju vrlo moćnu i efektnu vizualizaciju u Grafani i to je jedna od ključnih značajki ovog sustava. Međutim, vizualizacija podataka samo je jedna od mogućnosti. Prikupljeni podaci mogu se obrađivati uz pomoć API sučelja iznimno moćnog Apache Spark sustava. Rezultati analiza uz pomoć Apache Sparka izravno se ispisuju u standardno izvješće i skupa sa slikama Grafana panela dobivenih uz pomoć Grafana Renderera tvore standardno izvješće.”, kaže Mario Rotim.

Vizualizacija-podataka-Mario-Rotim

Premda se neke analize i dijelovi HTML izvješća kreiraju i za vrijeme obrade podataka, posljednji korak u tijeku procesa jeste generiranje HTML izvješća. To se postiže korištenjem Apache FreeMarker i Bootstrap alata. Valja naglasiti da je cjelokupan proces obrade podataka, analize i generiranje HTML izvješataja automatiziran.

Image Alt
  • URL copied!