EU i UK obavijest o privatnosti kod zapošljavanja

Posljednji put ažurirano: 21. siječnja 2021.

I. Rječnik – osnovni pojmovi

Osobni podaci – svi podaci koje obrađujemo, a koji su vezani uz Vas. Na primjer: ime, prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, obrazovanje, podaci o Vašem profesionalnom iskustvu, itd.

Obrada – sve aktivnosti koje se izvršavaju, a koje su vezane uz Vaše osobne podatke. Na primjer: prikupljanje, pohrana, ažuriranje, slanje poruka Vama, brisanje podataka.

II. Informacije o GlobalLogic-u – voditelju obrade podataka

Kontakt adresa elektroničke pošte:privacy@globallogic.com

Voditelj obrade podataka je GlobalLogic društvo sa sjedištem u državi u kojoj se nalazi radno mjesto za koje ste se Vi prijavili – podatke o društvu možete pronaći ovdje.

III. Koje osobne podatke prikupljamo te koja je svrha i pravna osnova obrade tih podataka?

Opseg osobnih podataka koje obrađujemo ovisi o tome koje ste podatke naveli u svojoj prijavi – ovo uključuje sadržaj dokumenata, podatke o tome kako ste ih dostavili, kao i sadržaj naše potencijalne daljnje komunikacije i zaključaka iz postupka zapošljavanja. Pružanje svih podataka je dobrovoljno, ali ako odlučite ne pružiti nam pojedine podatke možda nećemo biti u mogućnosti ocijeniti Vašu prijavu te posljedično možete biti isključeni iz postupka zapošljavanja.

Naša obrada također može uključivati podatke koje prikupljamo (izravno ili putem pružatelja usluga/državnih tijela), npr. ako provodimo pozadinske provjere na zahtjev naših klijenata ili u skladu sa zakonskom obvezom, a kako bismo potvrdili Vašu osobnu prikladnost za određeno radno mjesto.

Pravna osnova obrade Vaših podataka je Vaša privola (Članak 6(1)(f) GDPR-a/UK GDPR-a) i poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (Članak 6(1)(b) GDPR-a/UK GDPR-a ili mjerodavne odredbe nacionalnog zakonodavstva u području zaštite podataka). U pojedinim slučajevima možemo obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu budućeg zapošljavanja, temeljem našeg legitimnog interesa (Članak 6(1)(f) GDPR-a/UK GDPR-a), kako bismo Vam predstavili ponudu za zapošljavanje u skladu s Vašim kvalifikacijama i našim potrebama – u svrhe koje su u skladu sa svrhom za koju su Vaši osobni podaci prvobitno prikupljeni (takozvana sukladna svrha definirana člankom 6(4) GDPR-a/UK GDPR-a).

U svakom slučaju, svrhe u koje obrađujemo podatke su:

 1. a) procjena Vaše prijave u pogledu zahtjeva za radno mjesta koji su naznačeni u ponudi radnog mjesta za koju ste dostavili svoju prijavu, i/ili budućeg zapošljavanja na sličnim radnim mjestima;
 2. b) ako zadovoljavate zahtjeve za radno mjesto – kako bismo Vam predstavili ponudu za zapošljavanje i sklapanje ugovora;
 3. c) dokaz da je postupak zapošljavanja u skladu sa zakonom.

Neovisno o prethodno navedenom, pojedini osobni podaci koje ste nam pružili, npr. Vaše ime, prezime i kontakt adresa, mogu biti korišteni u promidžbene svrhe, npr. kako bismo Vam slali povremenu korespondenciju (npr. pisma zahvale ili prigodne čestitke). Pravna osnova za obradu gore navedenih osobnih podataka u ovu posebnu svrhu bit će naš legitiman interes (Članak 6(1)(f) GDPR-a/UK GDPR-a) – održavanje našeg odnosa i promocija GlobalLogic robne marke, ili, gdje je to potrebno, Vaša izričita privola (Članak 6.1(a) GDPR-a/UK GDPR-a).

Naši legitimni interesi (Članak 6(1)(f) GDPR-a/UK GDPR-a) su također pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka u statističke svrhe, a u vezi s obranom od potraživanja i radi dijeljenja Vaših osobnih podataka s društvima članovima naše grupe.

U slučaju obrade podataka na osnovi privole, podsjećamo Vas da možete povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade koja je već poduzeta na temelju te privole. Također, ako su Vaši podaci obrađivani na temelju našeg legitimnog interesa, imate pravo prigovoriti na takvu obradu. Opis Vaših prava možete naći u Dijelu VI ispod.

IV. Trajanje zadržavanja Vaših osobnih podataka

Ako ste se prijavili na ili nakon 25. svibnja 2018., a mi obrađujemo Vaše osobne podatke u vezi s pojedinačnim postupkom zapošljavanja, isti će biti obrisani protekom 6 mjeseci od završetka postupka zapošljavanja, pri čemu se završetkom postupka zapošljavanja smatra sklapanje ugovora s drugim kandidatom. Ovo nam vrijeme omogućava da dovršimo probni rok i potvrdimo da je radno mjesto uistinu bilo učinkovito popunjeno.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole na sudjelovanje u budućim postupcima zapošljavanja (što također uključuje i postupke zapošljavanja za radna mjesta koja su stalno otvorena), ako je privola dana na ili nakon 25. svibnja 2018., obrađivat će se do povlačenja privole ili do trenutka kada svrha za koju je dana privola (Vaše zapošljavanje) bude ispunjena, ali u pravilu ne dulje od 3 godine od trenutka Vašeg davanja privole.

Ako ste se prijavili prije 25. svibnja 2018., obrada Vaših osobnih podataka temelji se na našem legitimnom interesu (vidi Dio III iznad) do 18 mjeseci od prikupljanja istih.

Gore navedena vremenska razdoblja mogu prema potrebi biti produljena u slučaju bilo kakvih potraživanja ili sudskih postupaka – u trajanju takvih postupaka i njihovog rješavanja – te ako nas u pojedinim slučajevima zakon obvezuje obrađivati takve podatke na dulje vremensko razdoblje.

V. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

Pristup Vašim osobnim podacima bit će dan isključivo prikladno ovlaštenim zaposlenicima ili suradnicima GlobalLogic-a, partnerima, konzultantima ili revizorima – u mjeri u kojoj je to nužno za obavljanje njihovih dužnosti. Vaši podaci mogu biti preneseni, na primjer, pružateljima usluga pohrane (hosting) ili IKT usluga, drugim entitetima koji nam pružaju tehničku ili organizacijsku pomoć u postupcima zapošljavanja, što uključuje i komunikaciju s kandidatima (npr. agencije za zapošljavanje) ili distribuciju poziva/ dokumentacije itd. (npr. kuriri), uključujući i društva GlobalLogic grupe.

Mi smo globalno društvo, što znači da se pojedina društva GlobalLogic grupe nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili izvan UK-a. U svakom slučaju kada se osobni podaci prenose izvan EGP-a ili izvan UK-a, primjenjujemo sve nužne mjere zaštite, uključujući standardne klauzule za zaštitu podataka usvojene u skladu s odlukama Europske komisije ili one usvojene u skladu s UK Zakonom o zaštiti podataka iz 2018. godine. Također, kako bismo zaštiti osobne podatke, i prilikom slanja i prilikom primanja, primjenjujemo općenito prihvaćene standarde. Kopiju sigurnosnih mjera koje primjenjujemo na prijenos osobnih podataka u treće zemlje možete pribaviti na način da nam se obratite na privacy@globallogic.com.

GlobalLogic također može biti obvezan – ako za to postoji pravna osnova – pružiti određene podatke tijelima javne vlasti u svrhe koje su vezane uz postupke koje oni provode.

VI. Vaša prava vezana uz obradu Vaših osobnih podataka

Radi učinkovitog ostvarivanja Vaših prava, molimo Vas da pošaljete Vaš zahtjev na privacy@globallogic.com s adrese elektroničke pošte koju ste koristili prilikom kontaktiranja GlobalLogic-a u prošlosti, sa predmetom „GDPR Zahtjev“, te Vas molimo da naznačite na koje/a se pravo/a želite pozvati. Molimo Vas da uzmete u obzir da su upute pružene u prethodnoj rečenici samo preporuka, a ne i uvjet.

Imate sljedeća prava:

 1. Pristup Vašim osobnim podacima – možete od nas zatražiti da Vam pružimo detaljne informacije o tome, između ostalog:
 • obrađujemo li Vaše osobne podatke;
 • u koju svrhu;
 • koje kategorije osobnih podataka obrađujemo;
 • tko je primatelj Vaših podataka;
 • koje je planirano trajanje obrade (ako je moguće), a ako nismo u mogućnosti reći, kriteriji za određivanje tog trajanja;
 • ako osobne podatke niste dali Vi – sve dostupne informacije o izvoru podataka.
 • Možete također dobiti pristup svim Vašim osobnim podacima koje obrađujemo (kopija podataka).
 1. Ispravak podataka– ako podaci o Vama jesu ili su postali netočni ili nepotpuni, imate pravo zahtijevati da se ti podaci isprave ili dopune.
 2. Povlačenje privole – možete povući svoju privolu na obradu Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme, bez utjecanja na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njena povlačenja.
 3. Brisanje podataka– u pojedinim situacijama GDPR Vam pruža „pravo na zaborav.“ Možete se pozvati na ovo pravo ako još uvijek obrađujemo Vaše osobne podatke, posebice u sljedećim slučajevima:
 • podaci više nisu potrebni u vezi sa svrhama u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete privolu na obradu osobnih podataka te ne postoji druga pravna osnova za nastavak obrade;
 • prigovorite na obradu Vaših osobnih podataka kada ne postoje prevladavajuće legitimne osnove za obradu;
 • prigovorite na obradu Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe;
 • Vaši osobni podaci se nezakonito obrađuju;
 • Vaši podaci moraju biti obrisani radi usklađenosti s pravnom obvezom.
 1. Ograničenje obrade – možete zatražiti da ograničimo svoje aktivnosti, u načelu samo na pohranu podataka o Vama, kada:
 • sumnjate u točnost osobnih podataka koje obrađujemo – na vremensko razdoblje koje nam omogućava da utvrdimo točnost tih podataka;
 • je obrada Vaših osobnih podataka nezakonita, ali preferirate da se obrada ograniči umjesto da se podaci obrišu;
 • GlobalLogic više ne treba Vaše osobne podatke za svrhe obrade, ali ih Vi trebate radi pokretanja, ostvarivanja ili obrane od pravnih potraživanja;
 • ste prigovorili na obradu Vaših osobnih podataka – samo dok se ne utvrdi nadilaze li naši legitimni razlozi Vaše.
 1. Prenosivost podataka– imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti Vaše podatke drugom voditelju obrade podataka, ako se:
 • obrada temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru; i
 • obrada provodi automatiziranim putem.
 1. Prigovor – imate pravo prigovoriti na pojedine postupke koje provodimo nad Vašim osobnim podacima radi posebnih razloga koji su povezani uz Vašu osobnu situaciju, posebice u sljedećim slučajevima:
 • kada se naša obrada temelji na našem legitimnom interesu;
 • kada obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhe vezane uz znanstvena ili povijesna istraživanja, ili u statističke svrhe.

Zapamtite, međutim, da kada unatoč Vašem prigovoru utvrdimo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode, ili osnove za pokretanje, ostvarivanje ili obrane od pravnih potraživanja, nastavit ćemo obrađivati Vaše osobne podatke koji su obuhvaćeni prigovorom u mjeri u kojoj je to nužno. Ako se ne slažete s takvom procjenom situacije, možete ostvariti svoje pravo na podnošenje pritužbe nadležnom tijelu javne vlasti (više informacija o tome ispod). U slučaju kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo prigovoriti u bilo koje vrijeme na obradu Vaših osobnih podataka radi takvog marketinga. U slučaju da prigovorite na obradu u izravne marketinške svrhe, Vaši se osobni podaci više neće obrađivati u takve svrhe.

 1. Pritužba nadležnom tijelu javne vlasti– vezano uz naše radnje kao voditelja obrade Vaših osobnih podataka, ovlašteni se podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu. Listu lokalnih tijela odgovornih za zaštitu podatak diljem EU, i njihove kontakt podatke, možete pronaći na: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Nadležno tijelo javne vlasti u UK-u jest Information Commissioner’s Office (ICO – https://ico.org.uk/global/contact-us/).

Naravno, ako imate bilo kakav komentar, potičemo Vas da nam se prvo obratite na privacy@globallogic.com.