GlobalLogic Podatkovna Platforma

Ubrzajte put od podatkovnih silosa do prikupljanja korisnih uvida uz pomoć GlobalLogic Inhouse Data Platform Akceleratora

Pregled

Iako je izdvajanje vrijednosti iz podataka u tvrtci imperativ današnjice, mnoge se tvrtke i dalje bore s izazovima arhitekture velikih podataka, tehnološkog skupa i mogućnosti hostinga potrebnih za ubrzavanje. Data Platform Accelerator (DPA) GlobalLogica omogućuje kompanijama da implementiraju potpuno funkcionalnu, cjelovitu (end-to-end) podatkovnu platformu unutar ciljanog ili greenfield računa u oblaku u roku od nekoliko dana, a ne mjeseci. Koristeći izvorne PaaS tehnologije u oblaku, DPA pomaže kompanijama u prikupljanju podataka za cijelo poduzeće, njihovo transformiranje i obogaćivanje te dostavu analitičarima radi izdvajanja vrijednosti i uvida.

Podržane platforme

Industrije

Industry Agnostic

Tehnologije/Slaže se s

Azure: DataBricks, Data Lake, Blob Storage, Data Factory, Spark, Hive
AWS: S3, Glue, Managed Airflow

Globallogic podatkovna platforma sada se sastoji od manjih akceleratora koji se međusobno dobro integriraju kako bi pružili veći skup funkcionalnosti ili se također mogu koristiti pojedinačno. Uz V2.0, korisnici sada imaju opciju odabrati kompletnu GlobalLogic podatkovnu platformu ili odabrati iz kataloga akceleratora unutar podatkovne platforme.

Conceptual Architecture

Dizajnirana je na način da omogućuje modularnost, fleksibilnost i proširivost

  • Modularnost: Uzmite kompletnu podatkovnu platformu ili odaberite specifične akceleratore unutar podatkovne platforme sukladno potrebama
  • Fleksibilnost: Implementacija temeljena na konfiguraciji koja vam omogućuje konfiguriranje i korištenje za različite tehnološke mogućnosti. Nekoliko primjera dajemo u nastavku
    • RDBMS konektor – korisnicima daje fleksibilnost u konfiguraciji, povezivanju i konzumiranju podataka iz različitih RDBMS baza podataka.
    • Spark Execution Engine – korisnici će imati fleksibilnost u konfiguriranju i pokretanju transformacija temeljenih na iskri, bilo na Glue ili EMR, ovisno o potrebama.
  • Proširivost: Korištenjem popularnih jezika kao što je python, funkcionalnost se može poboljšati ili se nove funkcije mogu dodati prema zahtjevima.

Od sada Globallogic podatkovna platforma sadrži sljedeće akceleratore

Data Platform

Poslovne potrebe

Eliminirajte silose podataka koji stvaraju prepreke u generiranju uvida i vrijednosti

Omogućite dosljednost infrastruktura, tehnologija, planova i procesa koji se koriste za rad na podatkovnim projektima

Osigurajte transparentnost dostupnih podataka/adaptera/planova radi uklanjanja nedosljednosti i dupliciranja

Upravljajte dosadnim, netrivijalnim i dugotrajnim procesom do konfiguriranja, integracije, postavljanja sigurnosti te kontrole pristupa

Omogućite kontrolu pristupa po ulogama u timu, a vezano uz podatke, obradu podataka, konfiguraciju platforme i API-ja

Ubrzajte obradu podataka i prilagodite se poslovnim zahtjevima

Pokrenite sposobnost znanstvenog tima za stvaranje AI/ML modela

Kreirajte platformu podataka sljedeće generacije i buduću strategiju s ograničenom stručnošću

Vrijednosna propozicija

Centralizirana i jedinstvena infrastruktura "data lake" u oblaku. Jedan izvor saznanja za različite dionike i timove

Standardna arhitektura koristi najbolje industrijske prakse koje koriste PAAS tehnologije u oblaku

Modularni, fleksibilni i proširivi okvir temeljen na predlošcima koji omogućuje prilagodbe tijekom izvođenja što pak omogućava jednostavno stvaranje prilagođenih rješenja

Uspješno i učinkovito detektiranje izvora podataka, imovine komponenti podataka i podataka koji omogućuju dosljednost, standardizaciju, ponovnu upotrebu i uklanjanje nedosljednosti i dupliciranja

Centralizirana kontrola pristupa temeljena na ulogama u timu za sve podatke, komponente i korisnička sučelja, uključujući CLI i API -je

Brzo pokretanje tima za podatkovne znanosti sa svrhom kreiranja AI/ML modela

Startna prednost uz OOB okvir, značajke i naknadnu ponovnu upotrebu koja rezultira

  • s manje napora i troškova.
  • kraćim rokovima za plasman na tržište i bržom realizacijom vrijednosti

Obradom velikih podataka kroz industrijski standardni Spark okvir

Značajke

  • URL copied!