Obračun računa mobilnih usluga

O projektu

Cilj je ovog projekta pružanje usluga održavanja i razvoja sustava za obračun računa mobilnih usluga jednom od najvećih hrvatskih telekom operatera. Usluga održavanja odvija se na način da je tehnička podrška razine 2 osigurana od strane GlobalLogic Croatia dok je tehnička podrška razine 3 osigurana od partnera u Njemačkoj, koji je ujedno i vlasnik sustava. Klijent izvršava tehničku podršku na razini 1 kako bi osigurao brzi odgovor na licu mjesta za aktivnosti održavanja. Kada je riječ o razvoju, partner u Njemačkoj osigurava usluge dizajna i razvoja dok GlobalLogic d.o.o. obavlja usluge testiranja, isporuke i tehničke podrške klijentu tijekom “acceptance&integration” testiranja.

Zahtjev od strane klijenta

S obzirom na činjenicu da klijent pruža veliki broj mobilnih usluga (glasovne i podatkovne usluge, SMS i MMS, ponude za uređaje,…) potrebno je osigurati potpunu podršku tijekom cijelog mjeseca. Ta podrška se odnosi na tehničku pomoć i rješavanje incidenata vezano za: kreiranje korisničkih ugovora, kreiranje i aktivaciju korisnika, kreiranje/modifikaciju tarifa i periodičkih naknada, definiranje raznih vrta popusta, obradu poziva domaćih i stranih korisnika, obradu svih ostalih pojedinačnih usluga (sesije, SMS, …), obračun mjesečnih računa, interkonekciju prema ostalim mrežnim komponentama, interkonekciju prema svim ostalim telekom operaterima (domaćim i stranim)…

Dodatno, posebni zahtjevi su i za 24/7 podršku početkom mjeseca kada se radi obračun mjesečnih usluga i kreiranje računa za svakog korisnika, bilo privatnog ili poslovnog.

 Mobitel unos 1000x667

Tehnologija i znanja, softverski paket

Za potrebe projekta potrebna su znanja Oracle DB i Oracle Forms, znanja proceduralnih jezika SQL i PL/SQL, iskustva rada u operacijskim sustavima Unix i Linux te alatima Toad, SQL Developer i OTRS. Također, s obzirom da se radi o sustavu koji je vezan na telekomunikacijsku mrežu vrlo bitno je poznavati telekomunikacijske standarde GSM, GPRS, UMTS i LTE.

U timu također posjedujemo bogata znanja i iskustva u testiranju, verifikaciji i integraciji različitih mrežnih elemenata u sklopu telekomunikacijskih sustava (Inteligent Networks, OTT, BSS/OSS, Broadband) koja su od velike koristi u sagledavanju šire slike prilikom pristupanja rješavanju određenih problema i implementaciji odgovarajućih rješenja.

Softverski paket je vrlo učinkovit, modularan, visokih performansi, a sustav koji se brzo može implementirati uključuje Mediation, Rating, Billing, Customer Care and Interconnection Accounting komponente za sva područja mobilnog poslovanja.

Shema softverskog paketa sa svim ključnim komponentama

 Shema softverskog paketa sa svim ključnim komponentama

Temeljem gore navedenog tim isporučuje sljedeće usluge:

  • Otklanjanje incidenata – unutar SLA ugovora definirani su stupnjevi ozbiljnosti incidenta (critical, major, medium, low), vremena odaziva te ugovorne kazne u slučaju kašnjenja
  • Tehnički upiti – isporuka odgovora na tehničke upite i zahtjeve
  • Podrška tijekom mjesečnog obračuna (proces prikupljanja mjesečnih poziva i kreiranje računa)
  • Nadogradnja SW (instaliranje SW paketa koji uključuju rješavanje grešaka identificiranih unutar ostalih projekata)
  • 24/7 podrška za kritične incidente (“EMCY Support”) – podrška tijekom 24h dnevno i 7 dana u tjednu za sve kritične incidente definirane u SLA ugovoru

Ishodi i uspjesi

Dugodišnja uspješna suradnja s klijentom dovelo ja do nekoliko ishoda:

  • klijent ima isproban i testiran, vrlo učinkovit, vrlo pouzdan i modularan sustav s potpuno skalabilnom, višeslojnom i otvorenom arhitekturom aplikacija
  • postojanje lokalnog tima od strane GlobalLogic Croatia omogućilo je da bolje razumijemo potrebe klijenta, brže reagiramo i na koncu isporučujemo kvalitetniju uslugu
  • povratne informacije i ocjene suradnje od strane klijenta već godinama su na najvišoj mogućoj razini

  • URL copied!