Odlična atmosfera na GlobalLogic Embedded MeetUPu u Zagrebu

ZAGREB, 3. ožujka 2020. - Živa rasprava, zanimljive teme i puno pozitivnog stava. Ovako možemo opisati GlobalLogic Embedded MeetUP vol. 4 održan u prostorijama GlobalLogica. Inženjeri i budući inženjeri u publici uživali su u temama o funkcionalnoj sigurnosti u automobilskoj industriji i daljinskom uklanjanju pogrešaka u softveru.

1

Pogledajte 1-minutni video

Najprije je Senior Software Engineer Kristijan Golub održao prezentaciju na temu funkcionalne sigurnosti i mehanizama u razvoju sigurnosnog softvera. U pola sata prikazao je implementaciju modela elektroničkog enkodera položaja papučice za gas, kao dio elektroničkog sustava upravljanja ubrzanjem. Uz to sudionici su imali priliku vidjeti sigurnosne softverske strategije i arhitekture sustava koji se mogu koristiti za postizanje ASIL-a (Stupanj razine integriteta sigurnosti u automobilskoj sigurnosti) i minimiziranje potencijalnog rizika od opasnosti.

927

Odmah nakon Kristijana, naš softverski inženjer Domagoj Grgurić održao je prezentaciju na temu debugging. Naime, postoje situacije kada na određeni hardver nije moguće instalirati softver za uklanjanje pogrešaka. U tom slučaju, rješenje je lokalna instalacija i daljinsko uklanjanje pogrešaka na hardveru. Domagoj je demonstrirao kako otkloniti lokalnu grešku u kodu na Raspberry Pi-u koristeći VisualGDB za Visual Studio.

6

Obje prezentacije bile su izvrstan spoj teorije i demonstracije, pa su svi sudionici, primjerice, mogli vidjeti po fazama kako izgleda implementacija hipotetičkog elektroničkog regulatora položaja papučice za gas. Nakon predavanja nastavila se rasprava u manjim skupinama, a oba inženjera su dobila dragocjene povratne informacije i nove ideje kako dalje razvijati svoje projekte. Pratite nas i dalje jer u travnju organiziramo novi MeetUP, ovoga puta na temu Android.

  • URL copied!