Prvi online Embedded MeetUP na temu sistemske analize u AUTOSAR sustavu

ZAGREB, 18. lipnja 2020. - Održan je prvi online, a ukupno peti GlobalLogic Embedded MeetUP na temu Aplikacija Grafana, Loki, InfluxDB i drugih alata u sistemskoj analizi of EB adaptive AUTOSAR sustava. Na prezentaciji koju su održali Senior Software Engineers iz GlobalLogica Mario Rotim i Sven Težak, okupilo se 30ak stručnjaka iz auto industrije, od čega veći dio iz zemalja u Centralnoj i Istočnoj Europi.

4

Tema je vrlo korisna i popularna s obzirom da se primjenom raznih alata omogućuje izrada sustava koji omogućuje kontinuiranu (CI/CD) potporu sistemske analize kompleksnih sustava u Adaptive AUTOSAR okruženju tijekom razvoja, ali i njegova daljnjeg životnog ciklusa. Taj sustav omogućuje prikaz parametara i performansi promatranog sustava, automatsku detekciju i kombinirani prikaz anomalija sustava, kombinirani prikaz log zapisa i mnoge druge mogućnosti. Odlikuje ga dinamički prikaz podataka s mogućnostima pozicioniranja na željene razine detalja s brzim i korisnički efektnim prijelazima na različite prikaze podataka i dojava uočenih anomalija. Navedene karakteristike čine ovaj sustav veoma korisnim u razvoju, integraciji i brzoj detekciji problema kod kompleksnih sustava te važnim dijelom u procesu kreiranja novih inovativnih rješenja u modernim automobilima.

“U odnosu na prethodno rješenje koje je stvaralo veliki broj statičnih slika bez mogućnosti detaljnog prikaza i gdje je svaki prikazani pokazatelj bio prikazan za sebe, prikazano Grafana rješenje omogućava kombinirani prikaz raznorodnih pokazatelja na istim ili međusobno sinkroniziranim panelima. Vrijeme osnovne analize podataka drastično je skraćeno s nekoliko sati, tipično 4-5 sata, na gotovo pola sata do sat vremena. Cijeli sustav je u stalnom vrlo intenzivnom razvoju i stalnim unaprijeđivanjima, a osnovni skup mogućnosti funkcionalno je direktno primjenjiv na razne druge srodne projekte, ali i na projekte u raznim drugim područjima” rekao je Senior Software Engineer Mario Rotim.

6

Mario dodaje kako još nije izabran prikladan naziv, ali u tom smislu može se govoriti o nekoj vrsti Framework-a ili temelja za izradu rješenja sličnih mogućnosti u drugim područjima primjene i drugim industrijama.

Inače, osnovni skup mogućnosti je definiran kroz nekoliko mjeseci vrlo intenzivnog razvoja, ali i istovremene stalne primjene na stvarnim sistemskim analizama. Važno je napomenuti da su oni najosnovniji pokazatelji sustava kao što je npr. broj reseta/restarta, broj raznih detektiranih anomalija, core dump-ovi, razne druge pogreške, ... na raspolaganju odmah nakon unosa podataka i automatski su prikupljeni te ne ovise izravno o ljudskom faktoru i eventualnoj ljudskoj pogrešci.

Premda neki ili većina od korištenih alata i sustava imaju i svoje tzv. Enterprise verzije koje pružaju još i mnoštvo dodatnih i naprednih mogućnosti, korištene su isključivo javno dostupne verzije. Sama aplikacija za obradu jest vlastita Java aplikacija namijenjena prikupljanju i obradi podataka nastalih u stvarnom projektu.

5

OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

LinkedIn

Facebook

  • URL copied!