Jesteśmy GlobalLogic

Zajmujemy się usługami inżynierii oprogramowania
Łączymy usługi projektowe oparte na doświadczeniu użytkowników ze złożonymi procesami projektowania pomagając klientom wyobrazić sobie, co jest możliwe i przyspieszyć ich wejście w cyfrowy świat przyszłości.

share

Cyfrowe innowacje

GlobalLogic, spółka należąca do grupy Hitachi, jest liderem w branży usług inżynierii cyfrowej. Pomagamy naszym klientom projektować i tworzyć innowacyjne produkty, platformy i cyfrowe doświadczenia na miarę współczesnego świata. Dzięki połączeniu projektowania strategicznego, kompleksowej inżynierii i wiedzy eksperckiej GlobalLogic z możliwościami Hitachi w zakresie technologii operacyjnych i informatycznych, umożliwiamy naszym klientom uzmysłowienie sobie możliwości i przyspieszamy ich transformację w cyfrowe firmy jutra. GlobalLogic z siedzibą w Dolinie Krzemowej prowadzi studia projektowe i centra technologiczne na całym świecie, oferując swoje doświadczenie klientom z branży motoryzacji, komunikacji, usług finansowych, opieki zdrowotnej, technologii, mediów i rozrywki, produkcji i półprzewodników oraz technologii.

Jak możemy pomóc?

GlobalLogic wspiera marki w tworzeniu wartości w całym cyklu życia produktu – nie tylko opracowując najnowocześniejsze technologie, ale także adaptując już istniejące produkty do przyzwyczajeń zaawansowanych cyfrowo użytkowników. W coraz bardziej cyfrowym świecie stawiamy konsumenta w centrum każdej interakcji. Pokazujemy firmom, jak mogą lepiej angażować swoich konsumentów, wdrażać innowacje zachowując przewidywalne budżety, a także wprowadzać na rynek cyfrowe produkty i usługi nowej generacji w możliwie najkrótszym czasie.

Wykorzystując praktyki projektowe skoncentrowane na człowieku oraz doskonałe umiejętności technologiczne i metodykę Agile, pomagamy klientom na nowo wyobrazić sobie ich biznes i interakcje z konsumentami oraz opracowywać innowacyjne produkty i usługi przy skróconym czasie wprowadzenia na rynek.

GlobalLogic – fakty i liczby

Od ponad 20 lat GlobalLogic współpracuje z firmami z każdej branży, tworząc innowacyjne produkty oraz łącząc ludzi, produkty i możliwości biznesowe. W 2021 roku firma GlobalLogic została przejęta przez Hitachi Ltd. Możliwości GlobalLogic w połączeniu z portfolio Lumada Hitachi umożliwią nam wdrożenie obszernej biblioteki rozwiązań cyfrowych Hitachi na globalnym rynku oraz wsparcie klientów i społeczności w rozwiązywaniu ich problemów poprzez aplikacje tworzone w chmurze przy wykorzystaniu metodologii Agile.

  • Istniejemy od 2000 roku
  • Firma przejęta przez Hitachi Ltd. w 2021 r.
  • 21 000+ pracowników w 14 krajach
  • 400+ aktywnych klientów
  • 70+ laboratoriów dedykowanych konkretnym klientom
  • 30 centrów technologicznych
  • 8 studiów projektowych
  • 12 biur sprzedaży
  • 350+ projektantów i programistów UX/UI pracujących dla Method, naszego działu projektowania doświadczeń

Wzmacniamy naszych klientów

Nasi klienci na nowo zdefiniowali swoje branże, rozszerzyli działalność na nowe rynki i zmienili życie otoczenia. Mamy zaszczyt pracować z setkami przedsiębiorstw, które myślą przyszłościowo. W tym gronie są najlepsi na świecie producenci sprzętu, oprogramowania i największe marki produktów detalicznych.