Prywatność

GlobalLogic poważnie traktuje ochronę danych osobowych i zobowiązana jest do zapewniania zgodności z wszelkimi regulacjami w tym zakresie. Ta podstrona naszej witryny internetowej zawiera informacje wyjaśniające, w jaki sposób zabezpieczamy prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy.

Klikając w poniższe linki, zapoznasz się ze szczegółowymi rozwiązaniami:

1. Ogólna Polityka Prywatności – odnosi się do przetwarzania danych użytkowników naszej strony internetowej, naszych klientów (z którymi już nawiązaliśmy lub dopiero nawiążemy współpracę), dostawców, podwykonawców, innych osób zainteresowanych naszą działalnością (np. przedstawicieli mediów) lub osób działających w imieniu osób/podmiotów wymienionych powyżej (np. ich pracowników lub wspólników);
2. Polityka Prywatności / Rekrutacja (EU & UK) – zawiera informacje dla kandydatów na stanowiska zlokalizowane na terenie UE oraz UK;
3. Polityka Plików cookie – ten dokument odnosi się do osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz do odbiorców naszych usług marketingowych świadczonych drogą e-mailową;
4. Oświadczenie RODO – informacja o podjętych przez nas krokach mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami RODO.
W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu pod adresem: privacy@globallogic.com.