Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i kultura organizacyjna (ESG)

Skuteczna strategia ESG to nie jest coś, co firmom „wypada mieć” – jest podstawą działalności biznesowej. ESG stanowi fundament GlobalLogic już od 20 lat. Filarem kultury organizacyjnej naszej firmy jest przekonanie, że skoro korzystamy z dobrodziejstw współczesnego świata, powinniśmy również w zamian dać coś od siebie.

Ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i kultura organizacyjna (ESG)

Kapitał społeczny

Przyczyniamy się do rozwoju społeczności w pozytywny sposób, dbając o edukację i ochronę środowiska, wspierając rozwój kobiet w branżach technologicznych czy też szeroko rozumianą kulturę i sztukę.

Dajemy naszym społecznościom coś w zamian

Z chęcią wspieramy lokalne społeczności, w otoczeniu których prowadzimy działalność – zarówno na poziomie całej firmy, jak i każdego pracownika.

Każdego roku współpracujemy z szeregiem wolontariatów i programów charytatywnych, wszędzie tam, gdzie działamy.

Chcemy, by nasze wysiłki pozostawiły trwały, pozytywny ślad na całym świecie, a także pomagały zmierzyć się z największymi wyzwaniami społecznymi i ekologicznymi.

h

Fakty i liczby

Od 2018 r. mierzymy i porównujemy nasze osiągnięcia wedle standardów ESG, między innymi wyznaczonych przez Sustainability Accounting Standards Board (SASB) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

Obecnie zbieramy nasze wnioski, by wspierać kierownictwo oraz wszystkich pracowników w efektywnym wdrażaniu ESG w strategię naszej działalności.

Kapitał ludzki

Jesteśmy firmą międzynarodową i pielęgnujemy różnorodną kulturę organizacyjną. Dbamy o zróżnicowanie płciowe, rasowe i zainteresowań naszych pracowników.

Równość, inkluzywność oraz zaangażowanie pracowników

Pielęgnujemy różnorodność, równość i inkluzywność w całej firmie. Shashank Samant, Chief Executive Officer GlobalLogic, dołączył do 1 600 wiodących amerykańskich prezesów zarządu będących sygnatariuszami CEO Action of Diversity & Inclusion Pledge – karty działań prezesów spółek na rzecz różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy.

Nagrody i wyróżnienia

Ochrona środowiska

Kontrolujemy nasze oddziaływanie na środowisko

Zobowiązujemy się ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko w każdym regionie działalności firmy.

Rozwijamy programy śledzenia, nadzoru i raportowania naszego śladu energetycznego.

Od roku obrotowego 2022 będziemy monitorować większość wskaźników zużycia energii i wody
w każdym kraju naszej działalności.

Kultura organizacyjna

Od zarządu po poszczególnych pracowników staramy się być dobrymi obywatelami społeczności globalnej. Prowadzimy politykę i nadzór służące uczciwej działalności gospodarczej.

Jesteśmy członkiem National Association of Corporate Directors (NACD).

Oto nasza polityka:

Warunki korzystania z serwisu – Umowa prawna zawierana przez GlobalLogic z każdą osobą nas odwiedzającą.

Obowiązek sprawozdawczy – oferujemy stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami przepisów prawa imigracyjnego wobec zatrudnienia pracowników kategorii H-1B.

Sprawozdanie o współczesnym niewolnictwie – coroczne sprawozdanie, w którym określa się zasady, wedle których brytyjskie spółki GL mają zwalczać współczesne praktyki niewolnicze w swojej działalności i ich łańcuchu dostaw.

Uczciwość wobec konsumentów – zasoby dla konsumentów służące ochronie ich przed nieuczciwymi praktykami.

Informacje o działalności gospodarczej – opracowane na podstawie wymagań prawnych zestawienie danych o spółkach grupy kapitałowej GlobalLogic.

Kodeks postępowania dostawców – zbiór wymagań wobec etyki działalności po stronie dostawców.

Form 8937 - Report of Organizational Actions Affecting Form Basis of Securities.

  • URL copied!