Heather Oxley

Chief People Officer

Heather Oxley jest utalentowaną liderką z ponad 21-letnim doświadczeniem zawodowym w branży. W trakcie swojej kariery zawodowej znacząco przyczyniła się do rozwoju strategii zarządzania talentami, międzynarodowego partnerstwa biznesowego na linii pracownicy/dział kadr, a także wdrożenia na dużą skalę programów rozwoju pracowników.
Przed dołączeniem do GlobalLogic Heather pełniła funkcję lidera w Accenture, gdzie zajmowała się strategią, rozwojem talentów oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracowała w wielu miejscach na świecie, między innymi w Chinach, Brazylii i RPA, gdzie była częścią projektu o charakterze niekomercyjnym, prowadzonego we współpracy z Programami Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Heather doskonale rozumie różne kultury i lokalne wymagania, a także myśli i działa w skali globalnej. Heather jest zapaloną turystką i podróżniczką – odwiedziła 45 krajów i wszystkie 7 kontynentów. W przeszłości była doskonałym nurkiem, a w weekendy zajmowała się zwierzętami w zoo. Ukończyła studia na Miami University w Ohio, gdzie studiowała chemię i zoologię. Stara się jak najbardziej dbać o relacje międzyludzkie, w związku z czym chętnie pełni funkcję mentora i coacha dla kobiet na stanowiskach kierowniczych awansujących na wyższe szczeble kariery.

  • URL copied!