Jan Babiak

Jan pracując w radach nadzorczych koncentruje się na spółkach zajmujących się przełomowymi rozwiązaniami cyfrowymi. Obecnie bierze udział w pracach w Risk Committee i w Audit and Conduct Review Committee w Bank of Montreal, a także zajmuje stanowisko Chair of the Audit Committee i jest członkiem Finance Committee w Walgreens Boots Alliance, Inc. Wcześniej Jan brała udział w pracach rad nadzorczych Royal Mail i Logica plc. W 2017 roku została uznana przez magazyn NACD Directorship za jedną z najbardziej wpływowych osób w środowisku rad nadzorczych.

Zanim została członkiem zarządu, Jan Babiak spędziła 28 lat w Ernst & Young. Pracowała tam na różnych stanowiskach zarządczych i odpowiadała za wyniki na poziomie globalnym w zakresie usług Technology Security & Risk Services, Regulatory & Public Policy, oraz Climate Change & Sustainability.

Jan ma stopień naukowy BBA w dziedzinie rachunkowości oraz ukończyła studia  MBA. Posiada tytuły Certified Public Accountant (CPA), Certified Information Security Manager (CISM) i Certified Information Technology Professional (CITP).

  • URL copied!