Raja Renganathan

Senior Vice President & General Manager, Cloud Engineering and Transformation

Jako lider jednostki biznesowej Cloud Engineering and Transformation, Raja Renganathan odpowiada za rozwój bogatego portfolio usług inżynieryjnych w chmurze GlobalLogic, ustanowienie strategicznych partnerstw z liderami i innowatorami w ekosystemie dostawców usług w chmurze oraz stworzenie portfolio odpowiednich usług i technologii, które pomogą klientom w realizacji programu transformacji cyfrowej.

Raja jest weteranem Doliny Krzemowej z ponad 25-letnim, bogatym doświadczeniem, począwszy od przedsiębiorczości do kierowania dużymi jednostkami biznesowymi. Przed rozpoczęciem pracy w GlobalLogic, Raja przez 15 lat pracował w Cognizant, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze w jednostce biznesowej Usług Infrastrukturalnych i nadzorował Globalne Usługi w Chmurze firmy, pełniąc funkcję wiceprezesa. Pomagał klientom w ich cyfrowej transformacji, tworzył innowacyjne oferty i programy przekwalifikowania, założył również ekosystem partnerów dla czołowych dostawców usług w chmurze, takich jak AWS, Apure, Google i ServiceNow.

Raja wspiera budowę różnorodnych zespołów i kierowanie nimi. Przed rozpoczęciem pracy w Cognizant, Raja był współzałożycielem Innasite i jako Prezes Zarządu kierował Usługami Infrastrukturalnymi firmy. Pełnił również funkcje kierownicze w Euclid i Microland.

Raja ukończył Elektronikę i Inżynierię Komunikacyjną w National Institute of Technology (REC) w Trichy (Indie), otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Jest wizjonerem, blogerem, wiodącą osobowością w branży, był również członkiem dystyngowanej rady inżynieryjnej firmy Microsoft i grupy doradczej Vmware SISO.

  • URL copied!